Samenwerkingspartners

Samenwerkingspartners

Om onze klanten beter te kunnen bedienen en onze kennis te delen met anderen, werken wij samen met verschillende organisaties. Wij zijn trots dat we met de volgende organisaties samenwerken!

Jan van Es Instituut
Het Jan van Es Instituut is een onafhankelijk expertisecentrum dat een brug slaat tussen wetenschap en praktijk. Het Instituut richt zich op het continu verzamelen, verrijken en verspreiden van wetenschappelijke en praktijkgerichte kennis over de organisatie van de geïntegreerde eerstelijns- en wijkgerichte gezondheidszorg. Waardevolle kennis in de huidige ontwikkelingen binnen de zorg, waarbij o.a. transities, zoals de juiste zorg op de juiste plek, vragen om een integrale samenwerking. Van oorsprong heeft Q-Consult vooral veel kennis en expertise van tweedelijnszorg. Door samen te werken met het Jan van Es Instituut kunnen wij onze kennis op het gebied van de gehele (gezondheids)keten uitbouwen én maken we gebruik van de wetenschappelijke kennis van het Instituut ter onderbouwing van onze projecten. Tevens kunnen wij onze expertise weer delen met Jan van Es. Dit levert voor beide nieuwe inzichten, een andere aanpak in projecten, alsmede verbinding tussen de eerste- en tweedelijn op. Een mooie en waardevolle samenwerking, want hierdoor kan netwerkzorg echt ontstaan!

Hogeschool Utrecht, Master Innovatie in Zorg en Welzijn
De Master Innovatie in Zorg en Welzijn (MIZW) is een tweejarige deeltijd masteropleiding die studenten opleidt om zorginhoudelijke en bedrijfskundige inzichten zodanig te combineren en toe te passen, dat het de kwaliteit van leven van cliënten en patiënten verbetert. Het streven van de MIZW is om een brug te slaan tussen zorginnovatie en organisatie van zorg. Hiermee bereikt de opleiding, naast het verhogen van de kwaliteit van leven van cliënt en patiënt, tevens continuïteit en kosteneffectiviteit van de zorg. De inhoud van deze opleiding sluit uitstekend aan bij onze visie op de zorg. Wij zijn daarom ook trots dat oud-collega Ruben van Zelm een van de vaste docenten is in het MIZW-team. Hij geeft onder andere de vakken Implementatiemanagement en Kwaliteit, Veiligheid en Risicomanagement en is afstudeerbegeleider. Meer weten over deze master, die al 5 jaar op rij ‘Topopleiding’ in de keuzegids Masters is? Klik dan hier.

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur
Bijdragen aan de kwaliteit van (de besturing van) de zorg: dat is de missie van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur biedt hiertoe goed gefundeerde en actuele postacademische opleidingsprogramma’s voor leiders in de gezondheidszorg: bestuurders, managers én professionals. Zo gaan wetenschap en de praktijk hand in hand. Wij vinden het belangrijk om ook met onze expertise bij te dragen aan de kennisontwikkeling en opleiding van professionals in de zorg. Zo is collega Joost Zuurbier docent in de Leergang Financieel bestuur in de Zorg en de opleiding Master of Health Business Administration. Ook begeleiden wij als organisatie afstudeerders.

Fizi
Fizi is dé vereniging van en voor zorgfinancials en daarmee een belangrijke spil in de financiële zorgwereld. Met circa 800 leden zijn zij toonaangevend binnen de beroepsgroep en hebben daarmee een enorm bereik. Wij sluiten met onze kennis en expertise aan bij de evenementen die worden georganiseerd door Fizi en schrijven met regelmaat stukken voor Fizier, het blad van Fizi. Zo kunnen we elkaar versterken: onze inhoudelijke kennis en het netwerk van Fizi.

Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid
Het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorg Beleid van de KU Leuven is een onderzoeks- en opleidingscentrum op internationaal niveau. Ze levert onafhankelijk, multidisciplinair en methodologisch sterk onderzoek en biedt master- en doctoraatsstudies met impact. Q-Consult werkt samen met het LIGB in de ondersteuning van de Nederlandse tak van het Belgisch-Nederlands Netwerk Klinische Paden. Oud-collega Ruben van Zelm verzorgt al jaren de meerdaagse opleiding Ontwikkelen, Invoeren en Evalueren van Zorgpaden binnen het kader van het NKP.