Zorgprestatiemodel GGZ en FZ

Zorgprestatiemodel GGZ en FZ

Vanaf 2022 maken de Diagnose Behandeling (Beveiliging) Combinaties (DB(B)C’s) en Zorgzwaartepakketten (ZZP’s) plaats voor het Zorgprestatiemodel. Het Zorgprestatiemodel wordt het nieuwe bekostigingssysteem binnen de curatieve geestelijke gezondheidszorg (GBGGZ, SGGZ) en de forensische zorg (FZ). Dit blijkt uit het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit dat op 2 juli 2019 positief onderschreven is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Met dit voorlopige akkoord is het landelijke programma gestart met het uitwerken van de bekostiging die de geleverde zorg meer gepast en doelmatig moet maken. De aankomende wijzigingen in de bekostiging zullen op GGZ/FZ-aanbieders grote impact hebben, gezien de verwachting dat er een verschuiving van opbrengsten plaats zal vinden.

Simulatie

Met simulatie is de registratie in de huidige bekostiging te plotten op de nieuwe bekostiging. Je krijgt inzicht in hoe jouw profiel er in de nieuwe bekostiging uit zal zien. Hiermee kun je een eerste inschatting maken waar voor jouw organisatie de mogelijke impact zal zitten van de bekostigingswijziging. Een belangrijke eerste stap in het krijgen van grip op de mogelijke financiële risico’s. Q-Consult heeft een simulatiemodel ontwikkeld op basis van de actuele documentatie die bij het Zorgprestatiemodel hoort. Wij kijken graag gezamenlijk wat de impact van het Zorgprestatiemodel op jouw organisatie is en of simulatie je kan helpen in het beantwoorden van de vragen.

Benchmarking

De bekostigingswijziging naar het Zorgprestatiemodel zorgt voor een verschuiving van opbrengsten. Om zicht te krijgen op de mogelijke financiële impact is de vraag ‘zit ik aan de gunstige of minder gunstige kant van het spectrum?’ urgent. Benchmarking met vergelijkbare instellingen kan antwoord geven op deze vraag. Wij hebben een simulatiemodel ontwikkeld op basis van de actuele documentatie die bij het Zorgprestatiemodel hoort. Naast de simulatie heeft Q-Consult zeven KPI’s ontwikkeld waarop deelnemende instellingen de benchmark met elkaar kunnen aangaan. 

Implementatie en adoptie

De wijzigingen die het Zorgprestatiemodel vanaf 2022 met zich mee brengt, moeten geïmplementeerd en geadopteerd worden in de werkwereld van de medewerkers. Om goed voorbereid te zijn, kun je niet vroeg genoeg beginnen. Om de uiteindelijke adoptie te bespoedigen is het belangrijk om tijdig bewustzijn te creëren over de aankomende bekostigingswijze. Wij hebben veel ervaring met projectmanagement en bekostigingswijzigingen. Hierdoor kunnen we je goed helpen in elke fase van de implementatie en/of adoptie van het Zorgprestatiemodel.