De mens en de zorgrelatie centraal De Kwaliteitskeuken: receptenboek voor kwaliteitszorg

De Kwaliteitskeuken: receptenboek voor kwaliteitszorg

De zorg verandert. We moeten meer met minder doen en dat vraagt om ‘anders met minder’ en meer sturen op resultaten. Daarom is nu een goed moment om kritisch te kijken naar hoe we de kwaliteit binnen zorgorganisaties inrichten. Hoe doe je dit precies?

Om handvatten te bieden voor het inrichten van kwaliteit binnen organisaties, hebben wij “De Kwaliteitskeuken” opgezet. De Kwaliteitskeuken hebben wij opgezet vanuit de overtuiging dat kwaliteit niet in systemen, protocollen en procedures zit, maar in de mens. Kwaliteit zit in deskundige, enthousiaste en betrokken professionals en ontstaat in de directe relatie met de cliënt/patiënt. Vanuit deze visie hebben wij een receptenboek ontwikkeld. Een boek vol stappen (recepten) die inspireren en ondersteunen bij het inrichten van kwaliteit. Denk hierbij aan het bouwen vanuit de missie en visie van de zorgorganisatie en (praktisch) ondersteunend te laten zijn aan het primair proces.

Het receptenboek

Het boek bevat overzichtelijke en korte recepten voor hernieuwing van kwaliteitszorg en het centraal stellen van de professional en de cliënt/patiënt. Elk recept behandelt een thema vol ideeën, methoden en zienswijzen die inspireren om zelf met hernieuwde kwaliteitszorg aan de slag te gaan vanuit de kwaliteitsambitie van de eigen organisatie. Het receptenboek behandelt:

Recept 1: Wat is de smaak van onze organisatie?
Recept 2: Wat wil de cliënt?
Recept 3: Welke rol hebben onze professionals?
Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten?
Recept 5: Hoe faciliteren we verbetering?
Recept 6: Hoe beheersen we onze processen?
Recept 7: Hoe en aan wie leggen wij verantwoording af?
Recept 8: Wat is het belang van leiderschap?

Waarom hebben wij de Kwaliteitskeuken ontwikkeld?

“Ons kwaliteitssysteem barst uit zijn voegen van de protocollen, documenten en procedures.”
“We vertrouwen meer in het papier dan in onze mensen.”
“Cliënt/patiënt centraal? Bij ons staan de externe eisen centraal!”

Dit zijn slechts enkele kreten over het huidige kwaliteitsbeleid die wij vaak horen als we het met zorgorganisaties hebben over de wens om kwaliteit opnieuw vorm te geven. Enerzijds voldoet de inrichting van het huidige kwaliteitsmanagementsysteem niet meer aan de interne en/of externe eisen. Anderzijds is er de behoefte om kwaliteit meer van deze tijd te maken waarin de professional en de cliënt/patiënt echt centraal staan.

Wat levert het opnieuw aan de slag gaan met kwaliteitszorg op?

1. Een hernieuwd kwaliteitsbeleid geënt op missie, visie en kernwaarden van de organisatie met:

 • Nieuwe, gezamenlijke visie op kwaliteit;
 • Inhoud en dagelijkse praktijk van zorg als uitgangspunt (cliënt en professional);
 • Verbinding tussen primair proces en ondersteunende diensten;
 • Transparantie, focus en zicht op de vraagstukken en resultaten.

2. Meetlat voor kwalitatief handelen:

 • Balans tussen kaders en vrije ruimte (wat moet vs. wat mag?).

3. Zicht op instrumenten die teams ondersteunen en faciliteren.

Hoe verhoog je kwaliteit middels technologische ontwikkelingen?

Digitale- en technologische ontwikkelingen zullen een steeds groter aandeel krijgen in de zorg van de toekomst. In het gedachtegoed van de kwaliteitskeuken geloven wij dat geschikte technologische ontwikkelingen de kwaliteit van zorg voor cliënt, mantelzorgers en professionals kunnen verbeteren, uitgaande van wat nog wél kan. Concrete voorbeelden zijn e-health toepassingen die de eigen regie van cliënten vergroten of apps die onderling contact tussen cliënten stimuleren, zodat er meer persoonlijke tijd overblijft van de professional voor de cliënt. In de vernieuwde recepten van de Kwaliteitskeuken wordt aandacht besteed aan de rol van deze technologische ontwikkelingen en hoe deze te borgen zijn in jouw organisatie.

Voor het invoeren van technologische ontwikkelingen binnen de organisatie is innovatiekracht nodig. Hoe staat jouw organisatie ervoor? Om hier inzicht in te krijgen hebben wij een quickscan ontwikkeld. Na het invullen van de quickscan ontvang je een terugkoppeling van ons over jouw innovatiekracht en gaan we graag samen met je in gesprek over mogelijkheden binnen jouw organisatie. Wil je de quickscan invullen? Neem dan contact met ons op!

 • Download Recept 1: Wat is de smaak van onze organisatie?
 • Download Recept 2: Wat wil de cliënt?
 • Download Recept 3: Welke rol hebben onze professionals?
 • Download Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten?
 • Download Recept 5: Hoe faciliteren we verbetering?
 • Download Recept 6: Hoe beheersen we onze processen?
 • Download Recept 7: Hoe en aan wie leggen wij verantwoording af?
 • Download Recept 8: Wat is het belang van leiderschap?