E-health  Samenhangende digitale zorg op de gewenste plek

E-health 

E-health is de inzet van technologie ter ondersteuning of verbetering van de gezondheid en de gezondheidszorg. Hieronder vallen zowel toepassingen die zelfregie bevorderen, zoals e-consulten, leefstijlmonitoring en sociale zorgrobots, als middelen die bijdragen aan gegevensuitwisseling tussen patiënt en zorgorganisatie, zoals eOverdrachten en de digitale, persoonlijke gezondheidsomgeving. Ons uitgangspunt is dat e-health bijdraagt aan kwalitatief hoogwaardige zorg en ondersteuning op de plek waar de patiënt of cliënt het wenst. 

Samenhang is de succesfactor, zowel in de eigen organisatie als in samenwerkingsverbanden. Denk aan samenhang tussen zorgverlening, bedrijfsvoering, medewerkers, kwaliteit, veiligheid, ICT en bekostiging. Wij staan voor passende integratie en het eenduidig vastleggen en delen van informatie in alle fasen van ontwikkeling op weg naar slimme zorg.

Hoe start je met e-health?

Waar voegt e-health waarde toe? Hoe begin je met e-health? En hoe borg je de kwaliteit van de digitale zorg? Onze toolbox bied je inspiratie en praktische handvatten om met e-health aan de slag te gaan, van het formuleren van een visie op e-health tot het samenhangend implementeren van de juiste digitale toepassing. Interesse? Vul je gegevens in en wij nemen contact met je op!

Implementeren en borgen van e-health 

Wij ondersteunen organisaties bij zowel het ontwerpen en implementeren van e-health als het coachen en trainen van professionals in deze transitie. Hierbij is aandacht voor zowel borging in de primaire als secundaire processen. Onze adviseurs en trainers ondersteunen graag bij alle e-health-gerelateerde vragen.

Integrale zorg met e-health

E-health is onmisbaar voor goed samenwerkende (nieuwe) integrale zorgnetwerken. Het draagt bij aan de kwaliteit en veiligheid van zorg in de regio en het beheersen van kosten. Wij ondersteunen regio’s graag bij het vormen van samenwerkingsverbanden en het opzetten van integrale zorg. Lees verder >>

Stimuleringsregelingen

De overheid zet actief in op e-health middels verschillende stimuleringsregelingen en structurele bekostiging. Wij ondersteunen organisaties bij de aanvraag van stimuleringsregelingen op no cureno pay-basis. Lees verder >>