Kilian Deelen

De zorgsector in Nederland heeft de afgelopen jaren een enorme verandering doorgemaakt. Zorg moet efficiënter, doeltreffender maar vooral ook betaalbaar blijven. Waar ik voor wil waken is dat we de menselijke factor, de focus op de cliënt, niet uit het oog verliezen. Goede zorg leveren draait immers om de wensen en behoeften van de patiënt. Als consultant Planning & Control fascineert het mij om de efficiëntie en betaalbaarheid van de zorg te balanceren met de wensen en behoeften van de cliënt. Het vinden van de optimale balans tussen deze twee velden zorgt ervoor dat ik elke dag met veel plezier, passie en betrokkenheid werk aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg.