Interactieve online themabijeenkomst Waardegedreven Zorg  Zoektocht naar de positie van de farmaceutische en medical devices leveranciers

Interactieve online themabijeenkomst Waardegedreven Zorg

Waardegedreven zorg is niet meer weg te denken en lijkt de oplossing te zijn voor het op duurzame wijze inrichten van ons zorgsysteem. De kern van waardegedreven zorg is het maximaliseren van waarde voor patiënten en de beste uitkomsten realiseren tegen de laagste kosten. De patiënt centraal, daar wil iedereen in de zorg voor gaan. Dit vraagt echter wel om een frisse blik op de huidige inrichting van de zorg. 

Voor de farmaceutische en medical devices leveranciers voorzien wij een belangrijke rol in het innoveren van zorgpaden. Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen hebben bij een groot aantal ziektebeelden immers een belangrijke rol in de behandeling van de patiënt, variërend van screening tot genezing. Maar wordt deze positie ook wel zo door jou uit de branche én door het zorgveld herkend wanneer het gaat over waardegedreven zorg? 

Waardegedreven zorg is een omvangrijk concept, waarbij de meerderheid van de stakeholders nog zoekende is naar de praktische handvatten. Daarom organiseren wij op 3 december de themabijeenkomst ‘Waardegedreven Zorg en de zoektocht naar de positie van de farmaceutische en medical devices leveranciers’. Met als doel samen met jou op zoek te gaan naar de innovatieve mogelijkheden waarop ook jullie bij kunnen dragen aan de duurzame inrichting van onze zorg. 

Centraal staan de vragen: Hoe pak je deze rol? Wat komt hierbij kijken (ook financieel gezien) en hoe organiseer je een en ander?

Programma en sprekers

Opening en introductie
Joost Zuurbier, senior adviseur en partner bij Q-Consult. 

Waardegedreven zorg in theorie
Karin de Booij, senior adviseur/trainer en expert waardegedreven zorg bij Q-Consult, neemt de deelnemers mee in de wereld van waardegedreven zorg. Allereerst gaat zij in op de vragen: Wat is waardegedreven zorg? En waarom is waardegedreven zorg onmisbaar in de toekomst? Daarna gaat Karin in op de praktische toepassing van waardegedreven zorg. Waar en hoe begin je, hoe meet je het, hoe borg je het en hoe lang moet je adem zijn? Hierbij zal Karin ook stilstaan bij hoe je processen verbetert over de lijnen heen en hoe je inzicht verkrijgt in de kosten per patiënt en de bekostiging voor patiëntgroepen. 

Waardegedreven zorg in de praktijk
Frens Verstijnen, adviseur/trainer bij Q-Consult, neemt de deelnemers mee in een aantal praktijkvoorbeelden die in de Nederlandse zorg succesvol geïmplementeerd zijn of worden. Daarnaast legt Frens twee realistische casussen aan je voor ter introductie van het volgende programmaonderdeel. 

Waardegedreven zorg en de leverancier
Door middel van een interactieve opdracht gaan we op zoek naar de positie die een farmaceutische of medical devices leverancier kan nemen in de betreffende praktijkcasus. De bevindingen worden vervolgens plenair teruggekoppeld en bediscussieerd. 

Voor wie is deze themabijeenkomst bedoeld?
Professionals die werkzaam zijn bij, of werken met, farmaceutische of medical devices leveranciers en inzicht willen opdoen in de positie van deze leveranciers in waardegedreven zorg. 

Inschrijven
Inschrijven voor deze themabijeenkomst is mogelijk via onderstaand aanmeldformulier. De URL van de online bijeenkomst en het bijbehorende wachtwoord worden voorafgaand aan de bijeenkomst aan je verstrekt. Vooraf inventariseren wij per mail de vragen die leven rondom dit onderwerp.

Wij zien uit naar een vruchtbare bijeenkomst waarin we met elkaar inzichten opdoen over de positie van de farmaceutische en medical devices leveranciers in waardegedreven zorg!

  • Datum: do 03-12-2020
  • Tijd: 15.00-17.00 uur
  • Locatie: Online
  • Deelname:

    is kosteloos

Inschrijven voor deze bijeenkomst
Lees hier onze privacyverklaring