Online intervisie: Zorgprestatiemodel GGZ en FZ van ontwerp naar start van de operationalisatie

Online intervisie: Zorgprestatiemodel GGZ en FZ

De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert om per 2022 een nieuwe bekostiging in te voeren in de generalistische basis GGZ, gespecialiseerde GGZ en forensische zorg: het zorgprestatiemodel. In eerdere intervisies over dit onderwerp hebben we geconcludeerd dat deze transitie resulteert in veranderingen in de bekostiging, vastlegging, registratie, controlmaatregelen en contractering van de geleverde zorg. Ook de rol van de zorgverzekeraar is aan bod gekomen. De grootse uitdaging is nu om de opgedane kennis over de nieuwe systematiek te vertalen naar de operatie. Waar te beginnen? Welke voorbereidingen dienen in 2021 getroffen te worden?

Online intervisie: Zorgprestatiemodel GGZ en FZ – van ontwerp naar start van de operationalisatie

De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert om per 2022 een nieuwe bekostiging in te voeren in de generalistische basis GGZ, gespecialiseerde GGZ en forensische zorg: het zorgprestatiemodel. In eerdere intervisies over dit onderwerp hebben we geconcludeerd dat deze transitie resulteert in veranderingen in de bekostiging, vastlegging, registratie, controlmaatregelen en contractering van de geleverde zorg. Ook de rol van de zorgverzekeraar is aan bod gekomen. De grootse uitdaging is nu om de opgedane kennis over de nieuwe systematiek te vertalen naar de operatie. Waar te beginnen? Welke voorbereidingen dienen in 2021 getroffen te worden?

Het doel van deze online intervisie is om ideeën en ervaringen uit te wisselen over het operationaliseren van het Zorgprestatiemodel. We staan stil bij vragen die jullie als zorgaanbieders hebben rondom het zo goed mogelijk voorsorteren op de nieuwe bekostiging. 
Vooraf inventariseren wij jullie vragen. Afhankelijk van de vraag koppelen wij deze in het kennisoverdrachtdeel terug of gaan wij in het interactieve deel in op deze vraag.

Wat zijn de tips naar aanleiding van voorgaande intervisie?

Voor wie?
Hoofd en medewerkers Planning & Control, financials, business controllers, Hoofd zorgadministratie, zorgverkoop en BI-medewerkers van GGz en Fz zorgaanbieders.

Programma
We starten de bijeenkomst met een overzicht van alle ingediende vragen en een korte update over het Zorgprestatiemodel. Daarna vertelt een gastspreker over de wijze waarop zij bezig zijn met het (vroegtijdig) operationaliseren van het Zorgprestatiemodel. Er is veel ruimte om vragen te stellen en te discussiëren. In het tweede deel gaan we op een interactieve wijze in groepen aan de slag met het bepalen van de eerste stappen voor het operationaliseren van het Zorgprestatiemodel. Na deze intervisie heeft u inzicht in de eerste stappen die gezet dienen te worden richting de operationalisatie.

Inschrijven
Inschrijven voor de intervisie is mogelijk via onderstaand aanmeldformulier. De URL van de bijeenkomst en het bijbehorende wachtwoord worden voorafgaand aan de bijeenkomst verstrekt. 

  • Datum: di 01-12-2020
  • Tijd: 15.00-17.00
  • Locatie: Online
  • Deelname:

    is kosteloos

Inschrijven voor deze bijeenkomst
Lees hier onze privacyverklaring