Online intervisie: Optimaal organiseren van de 24/7-bereikbaarheidsdienst Veilig Thuis

Online intervisie: Optimaal organiseren van de 24/7-bereikbaarheidsdienst Veilig Thuis 

Veilig Thuis (VT) heeft de wettelijke taak om 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar te zijn, zodat men altijd terecht kan met vragen of meldingen over kindermishandeling en huiselijk geweld. Uit onderzoek van Q-Consult blijkt dat de inrichting van de 24/7-bereikbaarheidsdienst door Veilig Thuis-organisaties nogal verschillend wordt aangepakt. Daarom organiseren wij op 24 november een online intervisie om ervaringen te delen en samen in discussie te gaan over de keuzes voor VT-organisaties.  

Programma en gastspreker!
Tijdens deze intervisie staan we stil bij de knelpunten die VT-organisaties ervaren, maar ook wat succesfactoren zijn in het organiseren van de 24/7-bereikbaarheidsdienst. Daarnaast zal gastspreker Veilig Thuis Gelderland-Midden ons meenemen in het traject dat ze recent hebben doorlopen in het vormgeven van de bereikbaarheidsdienst en welke leerpunten daar voor andere VT-organisaties in zitten. 

Voor wie? 
Deze bijeenkomst is interessant voor zowel managers, teamleiders, beleidsmedewerkers als uitvoerend medewerkers en andere geïnteresseerden die de 24/7-bereikbaarheidsdienst graag zo goed mogelijk vorm willen geven binnen de organisatie en hierover met andere VT-organisaties over in gesprek willen gaan.  

Inschrijven
Inschrijven voor de intervisie is mogelijk via onderstaand aanmeldformulier. De URL van de online bijeenkomst en het bijbehorende wachtwoord zullen voorafgaand aan de bijeenkomst aan de deelnemers worden verstrekt. Wij zien uit naar een mooie bijeenkomst waarin we elkaar helpen met concrete inzichten en ervaringen!

  • Datum: di 24-11-2020
  • Tijd: 15.00 - 17.00 uur
  • Locatie: online
  • Deelname:

    is kosteloos

Inschrijven voor deze bijeenkomst
Lees hier onze privacyverklaring