Zorg in het buitenland Onzekerheid over dekking en vergoeding wegnemen

Zorg in het buitenland

Nederlanders reizen steeds vaker en maken ook steeds meer gebruik van zorg in het buitenland. Het ‘vertalen’ van in het buitenland geleverde zorg naar Nederlandse zorgproducten is echter niet gemakkelijk. Daardoor kan onduidelijkheid ontstaan over de dekking en afwikkeling van kosten en vergoedingen. Door de kennis van financiering van buitenlandse zorg te vergroten en onderling eenduidige prijs- en contractafspraken te maken, maken we de afwikkeling van geleverde zorg sneller en gemakkelijker.

U leest het volledige artikel in de download.