Het zelfonderzoek: lessons learned

Het zelfonderzoek: lessons learned

Houvast nodig voor het zelfonderzoek? Wij zetten voor u de belangrijkste lessons learned op een rij!

Na enkele jaren ervaring met het uitvoeren van het zelfonderzoek hebben wij de beste tips voor uitvoering van het zelfonderzoek verzameld:

  • Maak een planning van het tijdspad met de bijbehorende werkzaamheden.
    Onze ervaring is dat een goede kwaliteit geborgd wordt wanneer u het onderzoek niet onder tijdsdruk uitvoert.
  • Start op korte termijn met de microcorrecties. Door deze vóór de peildatum uit te voeren, hoeft er niet over gerapporteerd te worden in het zelfonderzoek en heeft u al een reëel beeld van de werkelijke omzet. De tijdswinst die dit oplevert, kunt u als ziekenhuis gebruiken om de gevonden fouten structureel aan de bron te voorkomen.
  • Houd er in de documentatie van de deelwaarnemingen en microcorrecties rekening mee hoe de review uitgevoerd wordt. Over het algemeen wil de reviewer 1 à 2 voorbeelden van een juiste en onjuiste registratie zien.
  • Hanteer altijd het 4-ogen-principe bij de deelwaarnemingen.
  • Onze ervaring is dat een rapportage waarin alle keuzes en stappen goed zijn beschreven een goede basis voor de review is. Bijvoorbeeld is het bij de macrocontroles goed om een onderbouwde keuze voor methode en aantal deelwaarnemingen te maken.
  • Inventariseer voor uw eigen zorginstelling welke zaken afgelopen jaar soepel en minder soepel verliepen zodat u hier rekening mee kunt houden.

Vanuit Q-Consult, Q-talent en Casemix kunnen wij u ondersteunen bij het goed doorlopen van het zelfonderzoek. Zo maken wij met toegespitste tooling (Casemix Correct) uw registratie inzichtelijk en helpen we u bij het oplossen van de gevonden constateringen. Onze consultants bij Q-Consult Zorg kunnen u ondersteunen en adviseren tijdens dit proces. Q-talent zet vervolgens snelle, flexibele en slimme talenten in om correcties door te voeren.

Meer weten over het zelfonderzoek? Neem contact op met onderstaande consultant.