Een succesvolle implementatie van de wijzigingen dure geneesmiddelen De Helpdesk Dure Geneesmiddelen beantwoordt uw vragen

Een succesvolle implementatie van de wijzigingen dure geneesmiddelen

Per 2017 vindt een grote wijziging plaats in de registratie en declaratie van dure geneesmiddelen. Deze wijziging raakt meerdere processen en afdelingen binnen het ziekenhuis. Voor een succesvolle implementatie is het daarom van belang dat deze afdelingen gezamenlijk te werk gaan. Op basis van onze ervaringen in diverse ziekenhuizen brachten we onderstaande projectstructuur met de essentiële stappen in kaart, de zogeheten ‘best practices’.

Omdat er diverse afdelingen bij de implementatie betrokken zijn, is het belangrijk dat u een centraal aanstuur- en aanspreekpunt aanstelt. Dit zijn respectievelijk de stuur- en projectgroep. Daaronder zijn drie werkgroepen of afdelingen verantwoordelijk voor het behalen van de inhoudelijke mijlpalen. Schematisch ziet dat er als volgt uit:

Helpdesk Dure Geneesmiddelen


Heeft u vragen over de wijzigingen in de regelgeving omtrent dure geneesmiddelen of heeft u ondersteuning nodig bij de implementatie van deze wijziging? Neemt u dan contact op met onze Helpdesk Dure geneesmiddelen.

U kunt uw vragen stellen aan de Helpdesk via 088-1020900. Eén van onze experts zal dan contact met u opnemen. U kunt deze vragen ook per e-mail stellen via samenwerken@qconsultzorg.nl.

Training 'Wijziging dure geneesmiddelen 2017'

Q-Academy organiseert op 19 januari de training ‘Wijziging dure geneesmiddelen 2017’ en neemt u mee in deze wijzigingen. Tijdens de training krijgt u inzicht in de stappen die u moeten zetten voor een succesvolle implementatie. Wilt u weten wat u kunt verwachten van de training? Download dan hier links de Preview Training Dure Geneesmiddelen of meld u aan voor de training. Ook is deze training als incompany training beschikbaar.