Het programma Volwaardig Leven Toekomstbestendige gehandicaptenzorg

Wat is het programma Volwaardig Leven?

In opdracht van minister Hugo de Jonge heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport begin oktober het programma Volwaardig Leven gelanceerd. Het programma Volwaardig Leven heeft als doel om samen met alle betrokken partijen in de gehandicaptensector de zorg passend en toekomstbestendig te maken.

De drie thema’s van het programma Volwaardig Leven
Vanuit de vele voorgesprekken met alle betrokken partijen in de gehandicaptenzorg heeft VWS drie trends gesignaleerd in de gehandicaptensector. De gehandicaptensector kent een veranderende zorgvraag, met toenemende complexiteit. Daarnaast hebben specifieke groepen veel moeite met het vinden van adequate zorg. Een groot deel van naasten raakt overbelast door de hoeveelheid regelwerk en druk die zij ervaren rondom hun naaste met een beperking. Hieruit volgen de drie thema’s van het programma Volwaardig Leven:

 1. Het programma zet in op een kwalitatief beter zorgaanbod dat aansluit op de actuele zorgvraag. Hiervoor wordt de inzet van ervaringsdeskundigen geprofessionaliseerd en worden opleidingstrajecten gestart voor mensen met een beperking. Ook worden zorgaanbieders ondersteund bij het verbeteren van persoonsgerichte zorg. Hierbij is veel aandacht voor technologische innovatie in de sector.
   
 2. Het programma focust zich op groepen met een complexe zorgvraag. Aangezien het zorgaanbod voor deze complexe groep niet altijd toereikend is, komen er 100 extra plekken bij gespecialiseerde instellingen voor mensen met de zwaarste zorgbehoefte. Hierbij wordt ook al vraag en aanbod in kaart gebracht, om de gaten hiertussen zichtbaar te maken. Ook zorgt VWS voor teams van gespecialiseerde hulpverleners die bij kunnen springen in crisissituaties, bijvoorbeeld wanneer een zorgaanbieder het niet meer alleen redt om voor een complexe cliënt te zorgen.
   
 3. Het programma richt zich op de naasten van mensen met een beperking. Om de toenemende druk op naasten te verlichten worden er in 5 pilots van in totaal 450 gezinnen gespecialiseerde cliëntondersteuners ingezet. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking. Verder zet VWS in om naasten van mensen met een beperking in de samenleving meer zichtbaar te maken.

Bent u zorgaanbieder in de gehandicaptenzorg, met Wlz zorg? Interessante thema’s in het programma kunnen voor u zijn:

 • Uitwisselen en (verder) ontwikkelen van goede ideeën voor persoonsgerichte zorg
 • Technologische innovatie
 • Passende plaats vinden voor zeer complexe beelden (bijv. jonge mensen op de grens van gehandicaptenzorg en de langdurige ggz)
 • Beroepsontwikkeling verpleegkundigen en verzorgenden
 • Omgang met naasten en ondersteuning van naaste van uw cliënt

Het programma in een notendop
Het programma voor de gehandicaptenzorg zet in op betere zorg die past bij wat iemand nodig heeft, voldoende plekken voor mensen met complexe zorgvragen en het ontzorgen van naasten. Het programma richt zich op de gehandicaptenzorg vanuit de Wlz. Zo komen er 100 extra plekken bij gespecialiseerde instellingen voor mensen met de zwaarste zorgbehoefte. Ook komen er teams van gespecialiseerde hulpverleners die bij kunnen springen in crisissituaties, bijvoorbeeld wanneer een zorgaanbieder het niet meer alleen redt om voor een complexe cliënt te zorgen. Verder kunnen zorgaanbieders coaching krijgen om goede ideeën voor persoonsgerichte zorg te ontwikkelen en uit te rollen. Daarnaast krijgen 450 mensen met een beperking en hun naasten in ieder geval de komende 2 jaar begeleiding van een gespecialiseerde ondersteuner. Die kan gezinnen helpen bij het organiseren van de zorg, bijvoorbeeld met alle administratie.

Onze collega Liesbeth van Oostenbrugge is momenteel programmasecretaris van het programma Volwaardig Leven bij VWS. Neem voor vragen gerust contact met haar op. U kunt haar bereiken via: ce.v.oostenbrugge@minvws.nl of via onderstaande button.