Waarom werken zorgpaden? Promotieonderzoek Ruben van Zelm

Waarom werken zorgpaden?

Collega Ruben van Zelm ‘doctoreert’ aan de Katholieke Universiteit Leuven op onderzoek naar zijn passie: "Verbeteren van zorgprocessen". Zijn onderzoek gaat over een zorgpad voor chirurgische behandeling van colorectale tumoren. Onderstaand meer over het nut van zorgpaden en de scope van het onderzoek.

De zorg voor patiënten die een operatie ondergaan vanwege een colorectale tumor, is de laatste jaren steeds meer gestandaardiseerd. De gestandaardiseerde zorgprogramma's richten zich op het verminderen van complicaties en een spoedig postoperatief herstel. Ondanks groeiend bewijs voor het nut van dergelijke programma’s blijkt invoering ervan in de praktijk erg lastig. Zorgpaden, ook wel klinische paden genoemd, zijn bedoeld om zorgprocessen te organiseren rond de behoefte van de patiënt en de zorg meer te structureren. Recent onderzoek laat zien dat zorgpaden helpen om de kwaliteit van zorg te verbeteren; ze kunnen zorgverleners helpen om zich te houden aan gestandaardiseerde zorgprogramma’s.

Onderzoeksdoelen

Het promotieonderzoek van Ruben van Zelm richt zich op de factoren die van invloed zijn op het succes van de invoering van het zorgpad. Het onderzoek heeft drie doelen:

  1. In kaart brengen van de mate waarin de teams in verschillende ziekenhuizen zich houden aan de wetenschappelijke inzichten;
  2. Ontdekken van mechanismen die de invoering van een zorgpad beïnvloeden;
  3. Ontdekken van factoren in de omgeving die de invoering van een zorgpad beïnvloeden. De algemene veronderstelling is dat meer aandacht voor de invoering, leidt tot het beter houden aan de wetenschappelijke inzichten en betere resultaten voor de patiënt.

Een zorgpad bestaat altijd uit drie onderdelen, die er gezamenlijk voor zorgen dat het zorgpad effect kan hebben:

  1. Inzicht in de laatste wetenschappelijke stand van zaken: wat is best beschikbare kennis over de behandeling van deze patiënten?
  2. Informatie over hoe de patiëntengroep op dit moment behandeld wordt: hoe verloopt het proces ten opzichte van de wetenschappelijke inzichten?
  3. Een aanpak om te komen van de huidige werkwijze naar een betere werkwijze.

Deze onderdelen worden in dit onderzoek bestudeerd door enerzijds te kijken naar de resultaten van zorg en anderzijds door de betrokken teams te bevragen over hun werkwijze. Het onderzoek wordt uitgevoerd in twaalf ziekenhuizen in diverse landen (België, Frankrijk, Duitsland en Nederland).

Lees het volledige artikel.

Het tweede artikel, met daarin de resultaten van de meting naar de huidige prestaties van de zorgprocessen in de twaalf deelnemende ziekenhuizen, is ter publicatie aangeboden. Dit verschijnt naar verwachting in de 2e helft van 2017. Kortom, wordt vervolgd!