Voldoet u al aan de eisen van het Kwaliteitskader?

Voldoet u al aan de eisen van het Kwaliteitskader?

Voldoet u al aan de eisen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg? Op 12 januari jl. is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg als standaard opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland. Het kader bestaat uit acht thema’s met eisen voor de komende 1,5 jaar. Zo dient u de komende zes maanden onder andere te voldoen aan eisen met betrekking tot een kwaliteitsplan, een lerend netwerk, de professionele inbreng van specialisten, de veiligheidsindicatoren en een incidentencommissie. Aan enkele eisen voldoet u wellicht, aan andere nog niet.

Voldoet u al aan de eisen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg?

Hoe gaat u hier nu mee verder? Wat betekent dit voor de praktijk binnen uw organisatie? Wat mag uw cliënt verwachten van de zorg in uw verpleeghuis? Wat is er al geregeld binnen uw organisatie en wat nog niet? En waar moet u op korte termijn al aan voldoen?

Vanuit de Kwaliteitskeuken schiet Q-Consult Zorg met praktische recepten te hulp. Het kwaliteitskader bepaalt het 'WAT'. Wij helpen met de concrete vertaling naar uw cliënt en de bedrijfsvoering, kortom het 'HOE'. Met de overzichtelijke infographic in de download in het linkermenu bieden we alvast concrete handvatten hoe u aan het kwaliteitskader kunt voldoen, samen met uw professionals en cliënten.