Verkenningssessie als vertrekpunt voor Horizontaal Toezicht

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars zetten samen in op Horizontaal Toezicht. Met de ondertekende intentieovereenkomst op het landelijke congres door de voorzitters van de NVZ, ZN en NFU is het startsein gegeven voor de uitrol van Horizontaal Toezicht in de zorg. Daarmee is ook de gezamenlijke ambitie bekrachtigd: 80% van de ziekenhuizen en UMC’s zijn in 2020 ingericht op Horizontaal Toezicht. De uitrol van Horizontaal Toezicht in uw organisatie begint met de verkennings- en inventarisatiefase. Waarom wilt u over en in hoeverre is uw organisatie al gereed om over te gaan op Horizontaal Toezicht?

Organiseer een verkenningsessie voor uw organisatie

De beheersing van de registratie- en declaratieprocessen is bij uitstek een gezamenlijke exercitie. Daarom is het aan te bevelen te starten met een verkenningssessie. Tijdens deze sessie gaan verschillende stakeholders uit uw organisatie aan de slag met het (landelijke) instapmodel. Om te zorgen dat de urgentie van Horizontaal Toezicht wordt erkend binnen alle geledingen van de organisatie, is het belangrijk dat cruciale sleutelfiguren deelnemen aan deze verkenningssessie. Te denken valt aan de directie, medisch specialisten, hoofd- en medewerkers van de afdelingen Zorgadministratie, Planning & Control en AO/IC.

Tijdens deze verkennings- en inventarisatiefase gaan we aan de slag met de onderstaande vragen:

  • Wat is Horizontaal Toezicht?
  • Waar staat uw organisatie in aanloop naar Horizontaal Toezicht op basis van het landelijke instapmodel?
  • Welke stappen moeten worden gezet om in 2020 klaar te zijn voor Horizontaal Toezicht?

Door het gezamenlijk invullen van de Quickscan, worden actiepunten en verbeteracties bediscussieerd, besproken en opgesteld. Het resultaat van de sessie is een helder overzicht aan (verbeter)actiepunten per categorie uit het instapmodel. Door aan de slag te gaan met deze actiepunten werkt u stelselmatig aan het doorvoeren van Horizontaal Toezicht binnen alle niveaus van uw organisatie. Q-Consult Zorg heeft ervaring met het organiseren van dergelijke verkenningssessies.

Wilt u ook gebruikmaken van deze verkenningssessie? En gezamenlijk in gesprek gaan over wat Horizontaal Toezicht voor uw organisatie betekent en waar u staat? Neem dan vrijblijvend contact met ons op voor het inplannen van een verkenningssessie of mogelijkheden voor structurele ondersteuning bij Horizontaal Toezicht. U kunt daarvoor contact opnemen met onderstaande consultants.