Tips bij het zelfonderzoek 2017

Tips bij het zelfonderzoek 2017

De meeste ziekenhuizen zijn gestart met het zelfonderzoek 2017. Inmiddels is een concept definitieve versie van controlepunt 8 verschenen en kunt u aan de slag met de controle op geneesmiddelen. Om een gestrest proces te voorkomen zetten wij voor u de belangrijkste lessons learned uit eerdere jaren op een rij.

U heeft als ziekenhuis nog ongeveer twee maanden de tijd om het zelfonderzoek 2017 af te ronden. De afgelopen jaren hebben we bij veel ziekenhuizen gezien dat de werkzaamheden te lang blijven liggen, of simpelweg te groot in omvang waren. Dat zorgt voor een gestrest proces met inhoudelijke risico’s. Zoals een slechte beoordeling en mogelijk te hoge impact. Maar ook personele risico’s, zoals teveel druk op uw medewerkers.

Wij geven u een aantal tips om het zelfonderzoek goed en efficiënt uit te voeren:

  • Maak een planning van het tijdspad met de bijbehorende werkzaamheden. Onze ervaring is dat een goede kwaliteit geborgd wordt wanneer u het onderzoek niet onder tijdsdruk uitvoert.
  • Start op korte termijn, liefst direct bij de beoordeling, met de microcorrecties. De tijdswinst die dit oplevert, kunt u als ziekenhuis gebruiken om de gevonden fouten structureel aan de bron te voorkomen.
  • Hanteer altijd het 4-ogen-principe bij de deelwaarnemingen.
  • Houd er rekening mee dat de reviewer over het algemeen 1 à 2 voorbeelden van juiste en onjuiste registraties wil zien. Het is handig om de documentatie hiervoor paraat te hebben zodat u niet opnieuw in de dossiers hoeft te duiken.
  • Onze ervaring is dat een rapportage waarin alle keuzes en stappen goed zijn beschreven een goede basis voor de review is. Bijvoorbeeld is het bij de macrocontroles goed om een onderbouwde keuze voor methode en aantal deelwaarnemingen te maken.
  • Inventariseer voor uw eigen zorginstelling welke zaken afgelopen jaar soepel en minder soepel verliepen zodat u hiermee rekening kunt houden.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij kunnen u ondersteunen bij het goed doorlopen van het zelfonderzoek. Onze consultants kunnen u ondersteunen en adviseren tijdens dit proces (bijvoorbeeld projectleiding en coördinatie van het zelfonderzoek). Vervolgens zetten we snelle, flexibele en slimme talenten in om dossierwerkzaamheden te verrichten voor het beoordelen van de controlepunten.

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze ondersteuning? Of heeft u vragen? Neem dan contact op met:
Bart Gerards
06-15968742
bart.gerards@qtalent.nl