Subsidie beschikbaar voor implementatie- en opschalingscoaching (e-health)innovatie

Subsidie beschikbaar voor implementatie- en opschalingscoaching (e-health)innovatie

Het programma ‘Zorg voor innoveren’ van ZonMw stelt een subsidie beschikbaar voor het inzetten van een implementatie- en opschalingscoach om innovaties op het gebied van e-health in zorgorganisaties verder te brengen. Door de coronamaatregelen zijn de innovaties in een stroomversnelling geraakt en veel zorgorganisaties zijn bezig met de implementatie of opschaling hiervan. Hierbij komen verschillende aspecten kijken waar organisaties tot op heden nog niet bekend mee zijn. Denk aan het formuleren van een visie op innovatie in relatie tot kwaliteit van zorg of het scheppen van de juiste randvoorwaarden voor opschaling. Voor deze en andere vraagstukken rondom innovaties helpt het inzetten van een coach. De beschikbaar gestelde ZonMw-subsidie kan daarvoor gebruikt worden.

De regeling van ZonMw is bedoeld voor alle zorgaanbieders met een hulpvraag met betrekking tot het bepalen van de innovatiestrategie of advisering bij de implementatie en/of opschaling van een reeds gekozen (e-health)innovatie. Deze subsidieoproep betreft de eerste ronde van de subsidieregeling. In 2020 en 2021 wordt de ronde in totaal nog vier keer herhaald. De deadline voor de eerste ronde is 30 juni 2020, 14:00 uur.

Wat is er nodig voor de aanvraag?
Om aanspraak te kunnen maken op deze subsidieregeling moet een aanvraagformulier worden ingediend. In dit formulier moet beschreven worden wat het probleem is, wat een mogelijke oplossing is en hoe de innovatie hieraan bijdraagt. Daarnaast moet er beschreven worden welke stakeholders betrokken zijn en wat het doel is van het project. De gemaakte afspraken met de coach dien je te beschrijven en er moet tevens een offerte met onderbouwing van de coach worden toegevoegd.

Waar kunnen wij bij helpen?
Zorgvuldig en doeltreffend implementeren van e-health binnen de zorgorganisatie vraagt kennis en kunde op diverse facetten. Denk hierbij aan het opstellen van een plan van aanpak voor het aanvragen van subsidieregelingen, het definiëren van het te bereiken implementatie- of opschalingsdoel, het maken van een implementatieplan rondom e-health binnen de organisatie en het in kaart brengen van de randvoorwaarden die hiervoor ingericht moeten worden.

Wij ondersteunen organisaties graag middels het coachen en begeleiden van de organisatie en medewerker(s) op het gebied van e-health. Tevens helpen we graag bij het opstellen van een plan van aanpak dat gebruikt kan worden om deze subsidieaanvraag te doen.

Naast ondersteuning rondom deze subsidieregeling, ondersteunen wij ook zorgorganisaties middels het uitvoeren van projectmanagement, het organiseren van beleidsdagen, het geven van trainingen en het coachen van leidinggevenden en medewerkers in de transitie naar het optimaal inzetten van e-health.

Heb je vragen over deze regeling? Of op een andere manier ondersteuning nodig? Neem dan contact op met Anneke Maaskant via mail: anneke.maaskant@qconsultzorg.nl of telefonisch: 06-54654334.