Subsidie beschikbaar voor (extra) digitale zorg thuis

Subsidie beschikbaar voor extra digitale zorg thuis

Door de coronamaatregelen is onderling contact en zorgverlening op de gebruikelijke manier beperkt mogelijk. Daarom is binnen de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) een speciale noodregeling ingericht: SET COVID-19. Hiermee stelt het ministerie van VWS subsidie beschikbaar voor extra ondersteuning op afstand aan thuiswonende kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte/beperking. Wij helpen je graag met de implementatie van de door jou gewenste digitale toepassingen. 

De regeling is bedoeld voor zorg- en welzijnsorganisaties die nu extra willen investeren in digitale zorg op afstand, zoals beeldschermzorg, indicatiestelling via een app en medicijndispensers. Alle zorgaanbieders kunnen gebruikmaken van de regeling door het indienen van een aanvraag. 

Noodregeling SET COVID-19 gesloten, PréSET nog open

De subsidie is na een overweldigend aantal aanvragen inmiddels gesloten. Mocht je alsnog behoefte hebben jouw e-health-inzet te optimaliseren, dan is de PréSET-regeling een optie. Deze subsidie is nog beschikbaar en kan je helpen een gedragen visie te ontwikkelen hoe e-health kan bijdragen aan jouw bredere doelstellingen. Wij kunnen je ondersteunen bij het uitvoeren van uw SET COVID-19 project of bij de aanvraag van PréSET.

Onze ervaring zetten wij graag voor jou in

Wij hebben reeds ervaring opgedaan met de aanvraag en inzet van de SET-regeling en de préSET. Zo is in samenwerking met SAAM Welzijn en andere samenwerkingspartners een collectieve leeromgeving opgezet om ouderen langer thuis te laten wonen met behulp van slimme leeftechnologie. Ook hebben wij verschillende organisaties ondersteund bij het opstellen van businesscases en het daadwerkelijk implementeren van digitale instrumenten. Denk hierbij aan Medido, Sensare, BeterDichtbij en beeldbellen.

Hoe je ons kan bereiken?

Heb je vragen? Dan kan je ons bellen of e-mailen:

  • Vragen over de SET (COVID-19-)regeling? Neem contact op met Henry Mulder.
  • Vragen over ondersteuning in de langdurige zorg, het sociaal domein en welzijn? Neem contact op met Noortje Molenaar.
  • Vragen over ondersteuning in de ziekenhuiszorg? Neem contact op met Evita Bakayoko.

Meer informatie over e-health >>