Stuurinformatie in de forensische zorg

Stuurinformatie in de forensische zorg

Financiële verantwoording en het monitoren van afspraken wordt ook binnen de forensische zorg steeds belangrijker. In het kader van de verantwoording 2016 zijn zorgaanbieders verplicht periodiek specifieke informatie rondom de inkoopafspraak in DBBC’s en/of ZZP’s en/of Extramurale parameters aan te leveren.

Deze informatie is echter niet alleen voor de verantwoording interessant. Het stelt u als zorgaanbieder namelijk in staat de realisatie van gemaakte productieafspraken en het budget in het kader van de inkoopafspraken te bewaken. Om deze gegevens aan te leveren, heeft uw organisatie actuele en relevante stuurinformatie nodig. Deze informatie laat zien wat er speelt in uw organisatie, stelt een organisatie in staat tijdig bij te sturen en helpt bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Schadelastprognose

De stuurinformatie die hiervoor nodig is bestaat uit verschillende onderdelen. Om monitoring van de productie ten opzichte van de gemaakte afspraken mogelijk te maken, is een schadelastprognose noodzakelijk. De schadelastprognose geeft een voorspelling van de eindwaarde van het complete schadelastjaar, bestaande uit gesloten, openstaande en ‘nog te openen’ trajecten. Ook het onderhandenwerk (OHW) is hierbij relevant.

Daarnaast is het belangrijk om de huidige stand van zaken te monitoren, ten opzichte van de gemaakte contractafspraken met financiers. De gemiddelde contractwaarden per traject/cliënt, of de omvang van ‘gemiste’ declaraties geeft u ook inzicht in de huidige stand van zaken.

Naast een schadelastprognose en contractmonitor, is ook de prognose van een financieel overzicht van verblijfsdagen en verrichtingen zinvol. Een dergelijke prognose geeft namelijk een verklaring voor de behaalde resultaten en inzicht in het verdere verloop van dat jaar. Als u deze data overzichtelijk weergeeft, bent u in staat selecties en dwarsdoorsnedes op eigen data te maken en kunt u zo continu monitoren en vooruitkijken.

Casemix Kompas

Casemix stelt deze stuurinformatie beschikbaar door middel van het Casemix GGZ-Kompas. Samen met onze klanten werkten wij de forensische zorg uit en zijn de eerste gebruikers, waaronder GGZ Noord Holland Noord, inmiddels gestart.