Horizontaal Toezicht: ervaringen uit de praktijk Hoe maakt u een vliegende start in 2018?

Horizontaal Toezicht: hoe maakt u een vliegende start in 2018?

Op 27 november 2017 vond de intervisie Horizontaal Toezicht: van start in 2018 plaats. Op de agenda stonden de mogelijke opbrengsten van Horizontaal Toezicht, praktische tips voor de implementatie en de ervaringen van de Dimence Groep en Gelre ziekenhuizen. Aan de hand van deze praktijkvoorbeelden volgden stappen die zorgorganisaties kunnen zetten om aan Horizontaal Toezicht te beginnen. In dit verslag vindt u 15 handige tips die u helpen met het starten met Horizontaal Toezicht in 2018.

Verkenningsfase & inventarisatiefase

 • Investeer in een complete risicomatrix; dit kan al vooraf en draagt bij aan een snelle implementatie;
 • Maak capaciteit vrij om met Horizontaal Toezicht te starten. De overgang van zelfonderzoek naar Horizontaal Toezicht leidt tot een piekbelasting; zorg daarom voor extra capaciteit;
 • Maak afspraken met verzekeraars omtrent risico’s en de manier van verantwoording. Stem ook van te voren samen doelstellingen en definities af;
 • Bovenal: wees niet bang om te starten.

Verbeterfase & implementatiefase

 • Vergroot het draagvlak voor Horizontaal Toezicht door de top van de organisatie in het begin te betrekken. Als Horizontaal Toezicht aan de top uitgedragen wordt is het makkelijker om over Horizontaal Toezicht te praten binnen de organisatie;
 • Haak Business Intelligence tijdig en regelmatig aan bij de processen;
 • Creëer draagvlak bij de behandelaar door de juiste taal te spreken en gebruik een toegankelijke benaming. Horizontaal Toezicht is een onbekende term en roept veel vragen op. Zorg voor herkenbaarheid door dit te koppelen aan al bekende termen en projecten;
 • Zorg dat u zowel de harde kant (strategie, structuur, systemen) als de zachte kant (staf, skills, stijl, shared values) van de verandering voldoende belicht;
 • Communiceer goed tussen verschillende lijnen van de 3 lines of defence, zodat er snel geschakeld kan worden bij wijzigingen (bijvoorbeeld bij nieuwe wet en regelgeving). Dit zorgt er voor dat de nieuwe informatie bekend is bij de gehele organisatie;
 • Documenteer keuzes en werkwijzen. Leg vast wat u doet, wat u bespreekt en wat u controleert en wat de wijzigingen in beheersmaatregelen zijn. Het wordt dan makkelijker om u te verantwoorden voor zowel voor interne als externe stakeholders.

Verantwoordingsfase & verder

 • Creëer naast rechtmatigheid de ruimte om doelmatigheid en kwaliteit van zorg te verbeteren. Voor behandelaren zit de meerwaarde in het samenbrengen van rechtmatigheid, doelmatigheid en kwaliteit;
 • Neem ook de zorgverkoopafdeling mee bij het implementatietraject van Horizontaal Toezicht en communiceer daarnaast met de inkoopafdeling van de verzekeraar;
 • Maak een jaarcyclus voor Horizontaal Toezicht;
 • Neem de implementatie van Horizontaal Toezicht mee in de begroting;
 • Zorg dat huisaccountant en assurance provider communiceren zodat er geen dubbel werk is.

Meer weten?

Wilt u in 2018 een start maken met de invoering van Horizontaal Toezicht? Of weten hoe u deze tips in praktijk brengt en kunt vertalen in een implementatieplan? Neem dan contact op met een van onze consultants. Of klik hier voor de training Horizontaal Toezicht.