Slimme zorg continueren

Slimme zorg continueren

Slimme oplossingen, zoals e-health, zijn door corona extra onder de aandacht gekomen. Het was vaak de enige manier om de zorg, waar mogelijk, op afstand te kunnen continueren en beter samen te werken. Omdat een tweede coronagolf waarschijnlijk is, worden voorbereidingen getroffen deze oplossingen breder in te zetten zoals met de SET COVID-19 2.0 subsidieregeling.

SET COVID-19 2.0 loket nog open

De eerste aanvragen voor de SET COVID-19 2.0 regeling zijn toegekend, maar het loket staat nog open voor nieuwe aanvragen. Daarom is er nog alle ruimte gebruik te maken van het in samenwerking met ProScoop ontwikkelde INTI-concept om hoogrisicopatiënten ook tijdens een tweede golf thuis veilig te kunnen blijven behandelen onder regie van de huisarts, praktijkondersteuner en wijkverpleging. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Henry Mulder.

WLZ innovatieplannen 2021 voor 1 november indienen

Ook voor de verdere toekomst staan de lichten op groen om de zorg slim te continueren. De WLZ inkoop 2021 biedt ruimte om innovatieplannen in te dienen tot 2% toeslag op de productie. Welke ruimte er is in bekostiging van slimme of digitale zorg is te vinden in de wegwijzer 2020 van het NZa. Wil je met ons kijken hoe slim gebruik te maken van deze ruimte? Neem dan snel contact op!