Simulatiemodel GGZ/FZ voor omzetten naar nieuwe bekostiging

Simulatiemodel GGZ/FZ voor omzetten naar nieuwe bekostiging

Per 2022 wordt het zorgprestatiemodel ingevoerd binnen de curatieve geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg. Een nieuwe systematiek waarin vastgestelde prestaties leidend zijn voor de bekostiging, in plaats van de geregistreerde (indirecte) tijd. Met het simulatiemodel van Q-Consult kun je een bepaalde periode aan registratie in de huidige bekostiging omzetten naar de nieuwe bekostiging. 

Rondrekening

Deze simulatie zet alle geschreven directe en indirecte tijd om naar consultprestaties volgens de nieuwe bekostiging. Op basis van een rondrekening van de huidige DBC-opbrengst wordt een tarief per consult in de nieuwe structuur berekend. Deze rondrekening neemt ook de verdeelde indirecte tijd mee en de weegfactoren voor de diverse beroepsgroepen. Dit rondgerekende bedrag geeft een indicatie welk tarief nodig is in de nieuwe structuur om de zorg kostendekkend te kunnen blijven leveren. Wanneer de definitieve tarieven bekend zijn, wordt nagegaan waar het rondgerekende tarief afwijkt van het vastgestelde tarief. Een belangrijke eerste stap in het krijgen van grip op de mogelijke financiële risico’s! Verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat het aandeel indirecte tijd afwijkt, of door de inzet van een andere mix van behandelaren. Inzicht in deze (en meer) effecten geeft je aanknopingspunten om (zo nodig) bij te sturen voor de invoering van de nieuwe bekostiging.

Meer weten?

Neem dan contact op met onderstaande consultant.