Samenwerking Q-Academy en HBO Drechtsteden

Samenwerking Q-Academy en HBO Drechtsteden

Q-Academy verzorgt in samenwerking met HBO Drechtsteden de post bachelor (hbo) opleiding Consulent begeleiding Wmo en Wlz. Deze opleiding is praktisch van aard en wordt aangeboden in een combinatie van 4 klassikale middagen en 12 e-learningmodules.

Programma

Onderwerpen die tijdens de modules aan bod komen: Inleiding Wmo en Wlz, veranderend wettelijk kader Wmo en Wlz, verhelderingsgesprekken, gezondheidsleer, balans en zelfredzaamheid, sociale beperkingen, verstandelijke beperkingen, lichamelijke beperkingen, psychologische beperkingen, oplossingsgericht werken, communicatieleer en interviewtechnieken.
 
Centraal in het programma staan:

  • Het verwerven van brede algemene kennis van de nieuwe wetgeving.
  • Het verwerven van kennis van ziektebeelden in relatie tot de beperkingen die hulpvragen genereren.
  • Het aanleren van interview- en oplossingsgerichte gesprekstechnieken (triage) met cliënten.
  • Het praktisch vertalen van de kernbegrippen zelfredzaamheid, eigen kracht en samenwerking.
  • Leren van andere professionals en ervaring uitwisselen met de studiegroep.

Aanmelden en meer informatie >>