Integrated Care doe je niet alleen!

Integrated Care doe je niet alleen!

Integrated Care kenmerkt zich door kennis met elkaar te verbinden en samenwerking. Dit geldt ook voor ons: wij zoeken de samenwerking op met andere bedrijven om zo ook het resultaat bij de Integrated Care-projecten optimaal te maken. Eén van deze samenwerkingspartijen is ACSION, gevestigd aan de andere kant van de oceaan. Javier Asin is mede-eigenaar en -oprichter van ACSION. Nienke Bults interviewde hem.

Wat versta jij onder Integrated Care?
"Integrated Care is het antwoord op het gebrek aan vraagsturing, regie en coördinatie van zorg rondom de patiënt. Integrated Care is de tegenhanger van de gefragmenteerde zorg, die we nu nog teveel zien. Met gefragmenteerde zorg bedoel ik dat verschillende zorgverleners (disciplines) rondom een patiënt niet gecoördineerd samenwerken. Daardoor is de continuïteit van zorg niet gewaarborgd en ontbreken nogal eens zorgdiensten, die voor de patiënt belangrijk zijn. Ook hapert de communicatie tussen de betrokken zorgverleners, waardoor de patiënt de belangrijkste informatiedrager is. Bij Integrated Care zijn er daarom geen dysfunctionele schotten tussen disciplines, worden alle zorgdiensten vraaggestuurd rondom de patiënt georganiseerd en gecoördineerd door een centrale zorgverlener. De zorg wordt geleverd volgens een Individueel Zorgplan (IZP) dat in samenspraak met de patiënt tot stand is gekomen op geleide van zijn/haar specifieke zorgvragen, die niet perse medisch gerelateerd hoeven te zijn. Dat laatste is belangrijk, aangezien meer dan de helft van de uitdagingen waar een patiënt mee geconfronteerd wordt niet medisch zijn, maar meer in de sociaalmaatschappelijke sfeer. Ook de sociaalmaatschappelijke ondersteuning is dus een belangrijk onderdeel van Integrated Care."

Welke uitdagingen zie je op het gebied van Integrated Care?
"De wijze van financieren bepaalt in sterke mate de manier waarop zorg geleverd wordt. De schotten in de zorgfinanciering zijn een belangrijke oorzaak van de fragmentatie in de zorg. De inhoudelijke aansluiting en continuïteit van zorg tussen disciplines ontbreekt vaak doordat ze op verschillende wijzen, onder verschillende voorwaarden en uit verschillende bronnen gefinancierd worden. De zorgfinanciering zal dus hervormd moeten worden om de zorg te ‘ontschotten’. Hiervoor zullen ook wet- en regelgeving moeten worden aangepast.

Communicatie en de beschikbaarheid van actuele informatie van een patiënt zijn essentieel. Het koppelen van data uit zorginformatiesystemen van de betrokken zorgverleners is daarbij onmisbaar.

Integrated Care is een nieuwe manier van werken. Change management is noodzakelijk om de nieuwe manier van werken in te bedden in de dagelijkse zorgpraktijk."

Zie je grote verschillen tussen Nederland en ontwikkelingen binnen bijvoorbeeld Suriname?
"Suriname heeft net als de overzeese Rijksdelen het zorgsysteem van Nederland geërfd. Alleen is het zorgsysteem in Nederland meerdere malen hervormd en in de Cariben niet. Daarom is de situatie overzees vergelijkbaar met de jaren ’80 - ‘90 in Nederland met ziekenfondsen en particuliere verzekeraars, met elk hun eigen normenkader voor prestaties. Dat maakt het een stuk ingewikkelder om een nieuwe manier van zorg te introduceren."

Hoe hebben CQT Zorg & Gezondheid en ACSION elkaar leren kennen?
"In 2009 zat ik samen met Jacob Hofdijk (Partner bij CQT) in het Coördinatie Platform Zorgstandaarden (CPZ). Doel was een raamwerk voor de Zorgstandaarden te ontwikkelen, waarin deze naadloos op elkaar aansloten. De eerste Zorgstandaarden voor Diabetes Mellitus, Vasculair Risicomanagement en COPD werden net geïmplementeerd, maar waren alle drie verschillend van opzet. Hetgeen problemen gaf bij het operationaliseren in zorggroepen. Het raamwerk moest verdere problemen voorkomen bij nieuwe zorgstandaarden. Tegelijkertijd ontstond de behoefte om een integraal zorgprogramma te ontwikkelen waarin meerdere zorgstandaarden tegelijkertijd geoperationaliseerd konden worden. In die tijd had ik in Suriname een integraal zorgprogramma voor CVRM en diabetes mellitus ontwikkeld. Jacob en ik besloten toen dit model samen uit te werken tot een integraal zorgprogramma dat toepasbaar was in Nederland. In een gezamenlijk team van CQT Zorg & Gezondheid en ACSION hebben we dit toen in opdracht van het CPC, ZonMW en met Ministerie van Volksgezondheid gedaan. In een vervolgopdracht hebben we het integraal zorgprogramma, dat inmiddels INCA heette, getest met retrospectieve data van drie zorggroepen. Een succesvolle pilot, die om een vervolg vraagt."

Hoe versterken jullie elkaar in opdrachten?
"ACSION heeft materiekennis (medisch inhoudelijk, beleid en vergoeding van zorg) en we ontwikkelen software voor integrale zorg. CQT Zorg & Gezondheid heeft complementaire materiekennis met name op het gebied van de financiering, vergoeding en inrichting van zorg, implementatie power en niet te vergeten ook een software ontwikkelteam. Het Caribisch gebied, waar ACSION actief is, biedt bovendien uitstekende mogelijkheden om nieuwe zorgmodellen te piloten in een zorgomgeving, die (op de financieringsstructuur na) grotendeels vergelijkbaar is met Nederland. CQT Zorg & Gezondheid opereert in Nederland, waar de innovatiekracht weer wat groter is.

In het afgelopen jaar heeft CQT Zorg & Gezondheid ons inhoudelijk geholpen bij een aantal projecten op St. Maarten en in Suriname, waaronder de financiering en vergoeding systematiek voor het Sint Maarten Medical Center, een transitieplan voor de in nood verkerende ziekenhuizen in Suriname en de beroepskrachtenplanning op Sint Maarten. De kennis en ervaring die daar is opgedaan, versterkt ook weer de projecten die CQT Zorg & Gezondheid in Nederland uitvoert."

Wat is een droomproject om gezamenlijk uit te voeren?
"
Het vervolg op de succesvolle INCA-pilot in Nederland en het Transitieplan voor de ziekenhuizen in Suriname implementeren."

Mocht je meer willen weten over de samenwerking met ACSION of heb je vragen hierover? Neem dan gerust contact op met Nienke Bults, 06-27863568 of via nienke.bults@qconsultzorg.nl.