Risicomanagement en Horizontaal Toezicht Beste vrienden?

Risicomanagement en Horizontaal Toezicht – beste vrienden?

Binnen de AO/IC is van oudsher al aandacht voor risico’s, het beheersen ervan en in sommige organisaties ook ‘risicomanagement’. De AO/IC medewerker had tooling in de vorm van een risicomatrix en soms een risicoanalyse. Dit is een vrij statische vorm van risicomanagement, er werd eens in de zoveel tijd beoordeeld of de risico’s nog actueel en volledig waren en meestal gebeurde dit door de AO/IC medewerker zelf. Horizontaal Toezicht vraagt om een continue vorm van risicobeheersing. Dat zette ons aan het denken; zijn risicomanagement en Horizontaal Toezicht niet te verenigen? Om die vraag te beantwoorden is het belangrijk om te weten; wat is risicomanagement precies en hoe helpt het HT te implementeren?

Waarom helpt integraal risicomanagement bij HT?
Iedereen heeft wel een beeld bij risicomanagement en ook alle zorgorganisaties doen op een manier aan risicobeheersing. Denk hierbij aan risicoanalyses voor financiën, maar ook met betrekking tot kwaliteit en veiligheid gebeurt een hoop (PRI-sessies, auditgesprekken). Kortom; de organisatie zet veel middelen in om risico’s te beheersen. Horizontaal Toezicht vraagt u ook om de risico’s te beheersen, in dit geval rondom het declaratieproces. U maakt met de verzekeraar afspraken over hoe uw processen zijn ingericht en op welke manier dit aantoonbaar te maken is.

(Integraal) risicomanagement helpt de organisatie doelen effectiever en efficiënter te realiseren. Daarbij zorgt het ervoor dat u in control bent op de belangrijke risicodomeinen. Het domein financiën is ongetwijfeld één van de belangrijke domeinen in uw organisatie. Door voor HT aan te sluiten bij het gedachtengoed van risicomanagement wordt het makkelijker om de juiste keuzes te maken. Zo is het bijvoorbeeld goed om met elkaar af te spreken wat de risicobereidheid is: welke risico’s accepteren we? Ook helpt het vooraf te kijken naar de processen en de bijbehorende risico’s om verrassingen te voorkomen. Als laatste helpt het keuzes te maken en de juiste prioriteiten te stellen. U herkent vast dat in een zorgorganisatie veel prioriteiten tegelijk spelen.

Risicomanagement versus inzet van methodieken
Zoals in de inleiding al benoemd gebruiken veel organisaties methodieken om risico’s in kaart te brengen en/of te beheersen. Deze methodieken zijn enorm handig en we raden zeker aan deze te gebruiken. Wel is het belangrijk om dit niet over één kam te scheren met risicomanagement. Waarom? Vanuit een instrument komen risico’s en knelpunten naar boven bijvoorbeeld; tijdens een auditgesprek wordt een knelpunt benoemd door de medewerker. Op het moment dat je dit niet in de juiste context plaatst, bestaat het gevaar dat het lijkt alsof alles aangepakt moet worden. De koppeling met organisatiedoelstellingen mist dan. Door vooraf gezamenlijk dit kader te bepalen en alles in het teken te stellen van de visie en organisatiedoelen, worden de methodieken meer waard.

Methodieken als risicoanalyse voor de zorgregistratie, auditgesprekken en een risicomatrix helpen om HT te implementeren. Zo kun je met een groep betrokkenen uit een risicovol proces (bijv. SEH-registratie) gezamenlijk op zoek naar de knelpunten en verbeterideeën door middel van een risicoanalyse (ook wel PRA of PRI genoemd). Of helpt het je meer begrip te krijgen voor de fouten die worden gemaakt in de registratie (en de oorzaken daarvan) door auditgesprekken te voeren met een aantal medewerkers. Het goed inzetten en regelmatig gebruiken van deze methodieken helpt bij het borgen van HT in de organisatie en in de tijd!

HT verbinden aan integraal risicomanagement

Heeft u de ambitie om HT te verbinden aan integraal risicomanagement? En hoe ver is uw organisatie in het verbinden en integreren van de visie en strategische doelen met de dagelijkse praktijk? Onderstaand praatplaatje helpt om hier beeld bij te krijgen. Vindt u het lastig in te schatten waar uw organisatie zich bevindt? Wij praten er graag eens met u over door in een vrijblijvende afspraak.

Maaike Nijbroek: “Wat risicomanagement krachtig maakt, is dat het je helpt prioriteren. Zorgorganisaties zijn veelal geneigd om teveel als prioriteit aan te merken. Integraal risicomanagement helpt de koppeling te maken naar de visie en organisatiedoelen!