Q-Wijzer: Veilig Thuis, de basis op orde De route naar kwaliteit

Q-Wijzer: Veilig Thuis, de basis op orde

Systematisch kwaliteitsmanagement: één van de criteria waaraan u volgens het handelingsprotocol van de VNG moet voldoen. Wat is kwaliteitsmanagement en hoe ondersteunt het u? Deze Q-Wijzer geeft u richting en een concreet stappenplan. Zo werkt u toe naar een passend en praktisch kwaliteitsmodel dat werkelijk ondersteunend is en past bij uw Veilig Thuis organisatie. Vanuit ‘De basis op orde’ zetten Veilig Thuis-organisaties de interne bedrijfsvoering scherper neer. Dat roept veel vragen op. “Hoe vertalen we de opgestelde kwaliteitseisen en adviezen naar een eigen passend kwaliteitsmodel?”. En iets verder in de toekomst: “Uit welke keurmerken kunnen we kiezen als we ons willen certificeren? En hoe ziet de weg daarnaartoe eruit?”

In deze Q-Wijzer vindt u een stappenplan voor het ontwikkelen van een eigen kwaliteitsmodel dat voldoet aan deze eisen. In welk kwaliteitsmodel u dit vormgeeft, hangt sterk af van de wensen en situatie van uw organisatie. We houden in het stappenplan rekening met de basiseisen die de verschillende keurmerken stellen.