NIAZ Qmentum Global en de rol van de patiënt

NIAZ Qmentum Global en de rol van de patiënt

Op 26 april 2018 vond de intervisie Qmentum Global en de rol van de patiënt plaats. Drie adviseurs van het NIAZ gaven uitleg over Qmentum Global en hoe de nieuwe normen tot stand zijn gekomen. Vervolgens zijn we dieper ingegaan op de rol van de patiënt, wat is patiëntparticipatie? Hoe ver staan we met patiëntparticipatie in de ziekenhuiszorg? Samen met alle betrokkenen zijn opvattingen en voorbeelden gedeeld over patiëntparticipatie. Ook is gekeken waar nog kansen liggen. Ervaringsdeskundige Jannie Oskam nam ons mee in haar ervaringen over patiëntparticipatie en haar visie hierop.

Wat betekent patiëntparticipatie?

Hoe kom je samen tot goede besluitvorming over de behandeling?
Shared decision making kan alleen tot stand komen als beide partijen op de hoogte zijn van wat belangrijk is voor de patiënt en welke behandelmogelijkheden er zijn. Jannie Oskam vertelde ons waarom partnerschap en participatie belangrijk zijn voor patiënten. Het gaat namelijk over je eigen lijf en leven, je wilt hier zelf regie over hebben. De patiënt is degene die de behandeling moet doorstaan en verder moet leven met de gevolgen van de beslissing die hij neemt.

De meerdere niveaus en voorbeelden van patiëntparticipatie, die door aanwezigen werden genoemd, hebben we gevat in de Karolinska matrix:

Heeft u vragen over bovenstaande informatie, of wilt u meer weten over Qmentum? Neem dan contact op met Ingrid Hendrikse (06-21100480, ingrid.hendrikse@qconsultzorg.nl), Astrid Buysse (06-29122040, strid.buysse@qconsultzorg.nl) of Elsa Fekkes (06-29493014, elsa.fekkes@qconsultzorg.nl).