Process mining bij Value-Based Health Care

Process mining bij Value-Based Health Care

Value-Based Health Care (VBHC): maximale waarde van zorg voor de patiënt en het reduceren van zorgkosten. Daarmee vraagt VBHC om een fundamentele verandering in de organisatie van zorg. Een belangrijke eerste stap is de identificatie van patiëntengroep(en). Met deze afbakening maak je het mogelijk een patiëntgroep te begrijpen en het proces dat er bij hoort te doorgronden.

Waar zitten de inefficiënties en de onregelmatigheden? Wanneer dit in kaart is gebracht, is het mogelijk om de uitkomsten en kosten te koppelen. Het resultaat? De toegevoegde waarde wordt zichtbaar: een onontbeerlijke voorwaarde voor VBHC. Maar hoe kun je nu die processen doorgronden? Process mining helpt!

In dit artikel (geschreven door onze collega Sanne van Logten en verschenen in Fizier) leest u de 5 tops en tips bij process mining.

  • Download Artikel tips en tops Process mining uit Fizier