Op weg naar Value-Based Health Care

Op weg naar Value-Based Health Care

Hoe centraal staat de patiënt in de Nederlandse zorg? En in hoeverre sturen wij hierop? Value-Based Health Care (VBHC) is een populair onderwerp geworden. VBHC richt zich op maximale waarde van zorg voor de patiënt versus zo min mogelijk zorgkosten. In hoeverre wordt dit principe nu eigenlijk toegepast? VBHC vraagt om een fundamentele verandering binnen uw organisatie. U kunt echter klein beginnen met de volgende stappen:

1. Omarm het principe van VBHC. Het begint bij het kiezen volgens het principe van VBHC. Juist het klein starten en het zoeken van de verbinding met ketenpartners, legt de basis voor de fundamentele verandering die nodig is voor VBHC.

2. Organiseer de zorg in Ingrated Practice Units. Start met het inzichtelijk maken van je patiëntgroepen en bepaal bij welke patiëntengroep je de meeste toegevoerde waarde kan leveren in termen van kwaliteitsverbetering of kostenreductie. Omdat VBHC uitgaat van de medische conditie en de toegevoegde waarde voor de patiënt, wordt innovatie en verbetering onderdeel van de dagelijkse praktijk. Maak vervolgens een keuze voor een patiëntgroep waarbij je de zorg organiseert rondom deze patiëntgroep. Zo breng je focus aan.

3. Meet je uitkomsten en kosten per patiënt/cliënt. Binnen de Integrated Practice Unit is er een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor uitkomsten én kosten. Om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen, moeten deze uitkomsten inzichtelijk en meetbaar zijn. Voorbeelden van uitkomsten zijn: gezondheidstoestand, proces van herstel en duurzaamheid van de gezondheid. Hoe maak je deze uitkomsten en kosten meetbaar? Hierbij zijn de volgende aandachtspunten van belang: Start met het beschikbaar stellen van de data die aanwezig is in de organisatie: zorg voor transparantie op uitkomsten, kosten en zorggebruik. Analyseer deze data vervolgens op basis van wetenschappelijke inzichten waarin de relatie wordt gelegd tussen uitkomsten, kosten en zorggebruik. Transparantie is in dit alles essentieel!

4. Bekijk mogelijkheden tot 'Bundled payments'. Een van de belangrijkste kenmerken van VBHC, is het besef dat alle zorg die geleverd wordt rondom een bepaalde patiëntengroep ook als een geheel gefinancierd zou moet worden. Dit ‘bundled payment-principe’ bestaat in Nederland al op sommige plekken voor selecte patiëntgroepen die goed af te bakenen zijn, zoals Diabetes Type 2. Bespreek deze ontwikkelingen dus tijdig met uw zorgverzekeraar om te kijken welke ruimte er is voor deze nieuwe manier van financieren.

5. Maak portfolio- en marktpositiekeuzes o.b.v. scenarioplanning. Gaat u uw organisatie voorbereiden op VBHC? Zorg dan dat u uw marktpositie duidelijk in kaart heeft gebracht. Het bepalen van de marktpositie en het maken van de hieruit voortvloeiende portfoliokeuzes kan bijdragen aan de toekomstbestendigheid van uw zorginstelling. Welke demografische ontwikkelingen kan ik verwachten in mijn adherentiegebied de komende 5-10 jaar? Welke invloed heeft deze ontwikkeling op mijn zorgvraag. Dynamiek en ontwikkelingen zorgen voor onzekerheid in de toekomst. Scenarioplannning helpt om een duidelijker beeld te krijgen van deze ontwikkelingen en om voorbereid te zijn op de toekomst.

Meer weten over de kleine stappen die u als organisatie kunt zetten richting Value-Based Health Care? Neem contact op met onderstaande consultants.