(Ont)Regel de Zorg!

(Ont)Regel de Zorg!

Uit onderzoek dat de denktank (Ont)regel de Zorg in november 2017 heeft uitgevoerd, blijkt dat professionals in de zorg maar liefst 40% van hun tijd met administratieve handelingen bezig zijn. Begin 2018 heeft de VvAA daarom een aantal schrap- en verbetersessies georganiseerd, waarbij met allerlei betrokkenen is nagedacht over regels die geschrapt kunnen worden. De uitkomsten van deze schrap- en verbetersessies zijn een belangrijke bron geweest voor het actieplan ‘(Ont)Regel de Zorg’, wat het ministerie van VWS op 22 mei 2018 heeft gepubliceerd. Wat zijn de hoofdlijnen van dit actieplan en wat betekent dit voor u?

Actieplan (Ont)Regel de Zorg
Op 22 mei 2018 heeft het ministerie van VWS het actieplan (Ont)Regel de Zorg uitgebracht met als doel om de ervaren regeldruk voor professionals en patiënten merkbaar te verminderen. Het actieplan bundelt alle uit te voeren acties en biedt zo een heldere focus waarmee zorginstellingen uit diverse sectoren mee aan de slag kunnen. Het actieplan is opgesteld rondom vijf actielijnen, die door alle betrokken partijen kunnen worden uitgevoerd. Dit betreft de volgende actielijnen:

 1. De maatwerkaanpak: snappen of schrappen
  Vanuit het actieplan worden diverse betrokken partijen om tafel gezet om concrete oplossingen te formuleren voor knelpunten waar zij in de praktijk tegenaan lopen.
   
 2. Ruimte voor experimenten: kan het ook anders?
  Om verbeteringen te kunnen bewerkstelligen, moet er voldoende ruimte zijn voor innovatieve experimenten. Het ministerie van VWS gaat ideeën over innovatieve en regelarme werkwijzen steunen door meer experimenteerruimte te bieden en wettelijke belemmeringen (tijdelijk) weg te nemen.
   
 3. Bouwen aan een nieuwe basis: eenvoudiger registreren en verantwoorden
  Om de ervaren regeldruk merkbaar te verminderen, maakt het ministerie van VWS afspraken over het eenmalig en uniform vastleggen en hergebruik van gegevens. Dit leidt tot betere informatie-uitwisseling en vermindert de administratieve last.
   
 4. Regelarm werken in de praktijk: leren van elkaar
  Om de regeldruk daadwerkelijk weg te nemen, is het van belang om helder en gericht te communiceren over regels die geschrapt of verbeterd zijn en wat dat betekent in de dagelijkse praktijk. Daarom lanceert het ministerie van VWS de website www.ordz.nl, een platform met actuele informatie ideeën, status en goede voorbeelden die de zorg ontregelen.
   
 5. Voorkomen van nieuwe regeldruk: de kraan dichtdraaien
  Naast het schrappen van regels is het even belangrijk om te voorkomen dat nieuwe administratieve lasten ontstaan bij nieuwe wet- en regelgeving. Daarom gaat het ministerie van VWS nieuwe wet- en regelgeving toetsen bij het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR).

Om zorginstellingen in staat te stellen om zelf met het verminderen van regeldruk aan de slag te gaan, ontwikkelen het ministerie van VWS en de VvAA in de zomer van 2018 de ‘Ontregelbox’: een toolkit die handvatten en hulpbronnen biedt om in de praktijk regelarm(er) te gaan werken en regels waar uw professionals en patiënten last van hebben als eerste aan te pakken.

Aan de slag!?
Dit is hét moment om in uw zorginstelling aan de slag te gaan met de ervaren regeldruk! Daarom is het belangrijk om te inventariseren waar de belangrijkste knelpunten en prioriteiten in uw instelling liggen en een plan van aanpak op te stellen. Hoe gaat u dat doen en wie gaat u daarbij betrekken? Onze adviseurs kunnen u hierbij helpen. Neem voor vragen gerust contact op met onderstaande consultants.