Onderzoek Q-Consult Zorg – Transitie naar een Integrale Crisisdienst

Onderzoek Q-Consult Zorg – Transitie naar een Integrale Crisisdienst

Sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet en Wmo 2015, zijn gemeenten en crisisdiensten op zoek naar een manier om hun crisisdienstverlening efficiënter en effectiever in te richten. Vanuit een integrale crisisdienst werken diverse partijen, zoals  (Jeugd)-GGZ, Veilig Thuis, Jeugdbescherming, LVB, Verslavingszorg vanuit verschillende disciplines samen om crisisinterventies uit te voeren. De ervaring van Q-Consult Zorg is dat steeds meer gemeenten de behoefte hebben om een meer integrale crisisdienst in te richten. Om die reden wil Q-Consult Zorg dan ook een bijdrage leveren aan het verloop van de transitie, waarvan de uitvoering in de praktijk vooralsnog weerbarstig blijkt. Wij doen dat door middel van een onderzoek, uitgevoerd door een Masterstudent, naar randvoorwaarden en barrières om tot een integrale crisisdienst te komen. Ook uw bijdrage is daarbij erg waardevol.

De scope van het onderzoek

Door middel van dit onderzoek willen we een antwoord krijgen op de volgende vragen:

  • Hoe ziet de ‘ideale’ integrale crisisdienst er uit? Wat is hierin de definitie van integrale crisisdienst?
  • Wat zijn de randvoorwaarden en welke barrières zijn er ten aanzien van deze randvoorwaarden?
  • Welke stappen moeten er in de regio genomen worden om te komen tot een dergelijke crisisdienst? 

We zetten deze vragen uit bij managers en medewerkers van gemeenten en betrokken instellingen om uiteindelijk gemeenten en crisisdiensten te adviseren over een efficiëntere en effectievere crisisdienstverlening in hun regio. De resultaten worden gepresenteerd in een rapport en in een bijeenkomst in het najaar van 2017.

Waarom meedoen?

Zoals aangegeven willen we gemeenten en crisisdiensten adviseren over hoe zij een effectieve en efficiënte integrale crisisdienst in hun regio kunnen organiseren. Wilt u ook de stap maken naar een integrale crisisdienst of bent u bezig met deze transitie, en wilt u met ons sparren over de te zetten stappen in deze transitie? Dan bent u naar alle waarschijnlijkheid ook een waardevolle deelnemer voor dit onderzoek. Bent u betrokken bij crisisdiensten vanuit een (Jeugd-)GGZ instelling, Veilig Thuis, Jeugdbescherming/Jeugdhulp, of een gemeente, en bereid mee te werken aan dit onderzoek? Mail dan naar roeland.dobbe@qconsultzorg.nl.

Bij voorbaat alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. Ook wanneer u nog vragen heeft naar aanleiding van dit bericht kunt gerust naar het bovenstaande adres mailen.