Onderzoek: incidentmeldingen binnen organisaties voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Onderzoek: incidentmeldingen binnen organisaties voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang

De RIBW Alliantie en Federatie Opvang krijgen van hun leden signalen dat het aantal incidenten met cliënten toeneemt en dat de incidenten heftiger zijn dan in het verleden. Om hier duidelijkheid over te krijgen, vroegen de RIBW Alliantie en Federatie Opvang aan Q-Consult Zorg dit te onderzoeken.

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek: het aantal gemelde incidenten is landelijk gezien met 23% gestegen. De grootste stijging vindt plaats binnen de maatschappelijke opvang en de ambulante ondersteuning. De beleving van medewerkers sluit hier bij aan; 60% beleeft een (sterke) verhoging van het aantal incidenten.

Bij de downloads vindt u het volledige artikel met meer informatie over het onderzoek en de resultaten. Daarnaast vindt u een infographic met de belangrijkste feiten op een rij.