Omzetdaling in ziekenhuizen

Omzetdaling in ziekenhuizen

Heeft u het vermoeden dat de omzet in uw ziekenhuis daalt? En kunt u de vinger niet op de zere plek leggen? Veel ziekenhuizen worstelen met dit vraagstuk. En logisch, door de vele factoren, is het soms lastig te overzien. Denk aan de verandering van de doorlooptijd, verschuivingen tussen verzekeraars, de invloed van de stijging van het eigen risico en de effecten van het selfassessment.

Daarom ontwikkelden wij voor u een aanpak waarmee u kunt onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van een omzetdaling, wat de achterliggende oorzaken hiervan zijn en welke acties hierbij horen.

We doen dit middels het doorlopen van vier fasen:

  • Constatering: is er sprake van een omzetdaling?
  • Onderzoek oorzaken geconstateerde omzetdaling
  • Analyse bronregistratie
  • Verbeteracties oppakken

U vindt het volledige document in de download.