Nieuwe subsidiemogelijkheden voor netwerken ouderenzorg

Nieuwe subsidiemogelijkheden voor netwerken ouderenzorg

In de afgelopen jaren is er veel veranderd voor mensen die langdurige zorg of ondersteuning nodig hebben. Zo blijven zij steeds vaker thuis wonen en dat vraagt om passende zorg en ondersteuning. Op verzoek van het ministerie van VWS heeft ZonMw het vierjarige programma ‘Langdurige Zorg en Ondersteuning’ (LZO) opgezet (looptijd 2018-2022). Dit programma ondersteunt lokale netwerken die samenhangende zorg en ondersteuning bieden aan ouderen. In de ontwikkeling van netwerken onderscheidt ZonMw drie verschillende fasen, ieder met een eigen subsidiemogelijkheid. Wij lichten ze hieronder voor je toe. 

Fase 1: Ontwikkelsubsidie

Samenwerkingsverbanden van professionals die welzijn, ondersteuning en zorg bieden aan thuiswonende ouderen, vragen de ontwikkelsubsidie aan om samen met een extern adviseur hun netwerk verder te ontwikkelen en verstevigen. Zo kunnen ouderen met de juiste hulp langer thuis blijven wonen. De subsidie van maximaal € 17.500 bekostigt de personeelskosten ten aanzien van het samenwerkingsproces, kosten voor bijeenkomsten en kosten voor een extern adviseur. Het project heeft een maximale looptijd van 4 maanden. 

Deze subsidieoproep staat voor de laatste keer open tot donderdag 29 oktober, 14.00 uur. Donderdag 24 september organiseert ZonMw een webinar over de oproep van de Ontwikkelsubsidie. Tijdens de webinar geven zij meer informatie over de subsidieronde en worden vragen van deelnemers beantwoord.  

Fase 2: Uitwerkingssubsidie

Netwerken ouderenzorg die al enige tijd samenwerken, vragen de uitwerkingssubsidie aan om de samenwerking te versterken en het netwerk verder te ontwikkelen. Maar ook om met een actieonderzoeker het zorg- en ondersteuningsaanbod te verbeteren door inhoudelijke onderwerpen uit te werken. De subsidie van maximaal € 49.500 bekostigt de personele inzet van het netwerk van professionals en de inzet van de actieonderzoeker. De looptijd bedraagt maximaal 12 maanden. Begin 2021 gaat deze subsidieoproep voor de laatste keer open.

Fase 3: Verduurzamingssubsidie

Alleen netwerken die de uitwerkingssubsidie (fase 2) hebben afgerond, kunnen de verduurzamingssubsidie op uitnodiging aanvragen. De subsidie stimuleert het netwerk om de resultaten die behaald zijn in fase 2 verder te verduurzamen. Met als doel dat het netwerk standhoudt, een samenhangend aanbod van welzijn, ondersteuning en zorg blijft bieden en zich inhoudelijk doorontwikkelt aansluitend op de behoeften van thuiswonende ouderen. Momenteel staat de eerste subsidieoproep open voor de fase 2-projecten die zijn afgerond.

Wil je weten waar netwerken in Nederland gevestigd zijn? Het RIVM heeft dit in opdracht van het ministerie van VWS in kaart gebracht. Bekijk de kaart hier.  

Wat is onze ervaring op dit gebied?

Q-Consult en het Jan van Es Instituut werken al geruime tijd samen om lokale samenwerking vorm te geven en hebben gezamenlijk zo’n tien ouderenzorgnetwerken begeleid met behulp van bovenstaande subsidieregelingen van ZonMw. Q-Consult heeft hiervoor veel kennis van de ouderenzorg en het lerend vermogen van netwerken. Het Jan van Es Instituut kenmerkt zich vooral door hun eerstelijns kennis en netwerkzorg. 

Vanuit onze ervaring weten we dat het lerend vermogen tussen regio’s met name van belang is om verder te komen met implementatie van integrale zorg. Daarom helpen we samenwerkingsverbanden in nieuwe regio’s graag aanspraak te maken op bovenstaande subsidies. Deze regio’s vormen dan voor een bepaalde periode een lerend netwerk onder begeleiding van Q-Consult en het Jan van Es Instituut. Gezamenlijk stellen we doelstellingen vast die we gedurende die tijd monitoren en evalueren, ondersteund door een mini-dashboard. Uit de praktijk blijkt dat het opzetten van een lerend netwerk een zeer effectieve en succesvolle manier is om met en van elkaar te leren én cyclisch te verbeteren. 

Hoe maak ik aanspraak op de subsidie?

Maak je deel uit van een lokaal netwerk of samenwerkingsverband dat ondersteuning en zorg biedt aan thuiswonende ouderen? En wil je dit verder ontwikkelen? Dan helpen wij jou hier graag bij! Tevens hebben zowel Q-Consult als het Jan van Es Instituut actieonderzoekers beschikbaar die je kunnen begeleiden bij het verbeteren en implementeren van jouw ondersteuningsaanbod. Bekijk de voorbeelden van het begeleiden van een netwerk in fase 1 en fase 2 voor een impressie van onze ervaringen. Wij kunnen je daarnaast ondersteunen bij de aanvraag van de subsidie. Meer informatie over de subsidieregeling vind je op de website van ZonMw. 
 
Wij geloven in integratie van zorg en welzijn in de regio’s om uiteindelijk te komen tot een gezondere populatie. Mocht je meer inzicht willen krijgen in hoe wij een dergelijk traject voor ons zien, dan maken we graag vrijblijvend een afspraak met je.