Nieuw: meerjarenmodel voor Veilig Thuis organisaties

Nieuw: meerjarenmodel voor Veilig Thuis organisaties

Q-Consult Zorg ontwikkelde eerder een kosten- en formatiemodel die 17 van de 26 Veilig Thuis organisaties gebruiken voor hun interne bedrijfsvoering en financiering. Met de aanscherping meldcode en andere landelijke ontwikkelingen (bijv. MDA++) is het belangrijk zicht te houden op de benodigde inzet van personeel en kosten voor de komende jaren. Daarom heeft Q-Consult Zorg heeft nu een meerjarenmodel ontwikkeld.

In dit meerjarenmodel kunt u door middel van scenario’s zelf 'aan de knoppen draaien'. U ziet direct de impact van de verschillende regionale en landelijke ontwikkelingen op uw kosten en benodigd personeel voor de komende vier jaar. Belangrijke items waar u per jaar aan kunt draaien, zijn onder andere: aantal adviezen en meldingen, de urenbesteding hierbij, netto productieve uren en salariskosten.

Het resultaat

Het resultaat van dit meerjarenmodel is dat u gedetailleerde prognoses kunt maken voor de komende jaren. U krijgt per jaar een realistisch beeld van de benodigde fte’s, uitgesplitst naar maatschappelijk werkers, gedragsdeskundigen, vertrouwensartsen en administratief medewerkers. Daarnaast ziet u per jaar een opbouw van de totale kosten, bestaande uit directe personeelskosten, indirecte personeelskosten en indirecte kosten. Hieronder vindt u twee voorbeeld uitkomsten van het meerjarenmodel. Deze uitkomsten kunt u gebruiken voor uw interne bedrijfsvoering en voor gesprekken met uw financier(s).

Meer weten?

Wilt u meer weten over het model of bijvoorbeeld een live demonstratie van ons ontvangen? Neem dan contact op met onderstaande consulant(s).