Netwerkvorming en -leiderschap

Netwerkvorming en -leiderschap

De zorgvraag wordt complexer en kosten stijgen als gevolg van ontwikkelingen als vergrijzing, toename in het aantal chronisch zieken en multimorbiditeit. Tegelijkertijd is er een tekort aan zorgprofessionals en krijgen mantelzorgers een belangrijkere rol. Om aan te kunnen blijven sluiten bij de veranderde zorgvraag, ontstaan steeds meer samenwerkingsinitiatieven binnen en tussen zorgaanbieders, ziekenhuizen, eerstelijns-, welzijns- en vrijwilligersorganisaties, wijkteams en gemeenten. Dat deze vormen van samenwerking van belang zijn is door Corona extra duidelijk geworden: ‘Alleen samen krijgen we Corona onder controle’.

Het opzetten, behouden en versterken van lokale samenwerking in netwerken blijkt echter uitdagend. Hoe zorg jij ervoor dat jullie zorgnetwerk een succes wordt én blijft? Dit najaar organiseren wij verschillende activiteiten rondom netwerkvorming en leiderschap: 

  • Online intervisie Patiëntparticipatie in zorgnetwerken (12 november 16.30 – 18.30 uur)
    De netwerken die door ons of het Jan van Es Instituut worden begeleid, vormen samen een lerend netwerk waarin zorgnetwerken aan de hand van een thema kennisdelen, reflecteren, van elkaar leren en netwerken. Het thema van deze intervisie is patiëntparticipatie. 
  • 2-daagse training Netwerkzorg en Leiderschap (23 november en 24 december of incompany)
    In deze training leer je stapsgewijs de aanpak voor het organiseren van netwerkzorg kennen en toepassen. We bespreken goede voorbeelden uit de praktijk en bieden handvatten hoe je hier zelf mee aan de slag kunt als coördinator of projectleider. Ook staan we stil bij netwerkleiderschap en de vaardigheden die nodig zijn om het zorgnetwerk succesvol van de grond te krijgen en duurzaam te versterken. Er zijn nog 4 plekken beschikbaar!
  • Online intervisie Governance van zorgnetwerken (17 december 16.30 – 18.30 uur)
    De netwerken die door ons of het Jan van Es Instituut worden begeleid, vormen samen een lerend netwerk waarin zorgnetwerken aan de hand van een thema kennisdelen, reflecteren, van elkaar leren en netwerken. Het thema van deze intervisie is governance.