Kort-cyclisch meten van medewerkerstevredenheid met Kwik-app

Kort-cyclisch meten van medewerkerstevredenheid met Kwik-app

Medewerkers zijn het grootste goed van uw zorgorganisatie. Het is daarom essentieel om inzicht te hebben in medewerkerstevredenheid. Kwik geeft realtime (zelf)inzicht in waar de medewerker staat. Niet meer jaarlijks te meten door middel van hele lange vragenlijsten – Kwik meet kort-cyclisch, met een maximum van tien vragen.

De resultaten van Kwik zijn bruikbaar voor zowel medewerkers als leidinggevenden. Bij het invullen van de app ontvangt uw medewerker direct een terugkoppeling van de resultaten en ziet scores over de tijd, ook in relatie tot het team en de gehele organisatie. Daarnaast biedt Kwik leidinggevenden de gelegenheid om gericht actie te ondernemen, om op die manier de medewerkerstevredenheid zo optimaal mogelijk te houden en ziekteverzuim te voorkomen.

Wat is Kwik?

Kwik in het kort

  • Geeft realtime inzicht in de medewerkerstevredenheid
  • Ondersteunt teamleiders/managers in hun (situationeel/coachend) leiderschap
  • Maakt de medewerkerstevredenheid inzichtelijk voor zowel medewerkers als management
  • Kan ingezet worden bij verandertrajecten

Hoe werkt Kwik?
De medewerkers uit uw organisatie ontvangen allemaal een eigen inlog. Wanneer zij Kwik downloaden vanuit de App Store of Play Store ontvangen zij hun inloggegevens op het door hen opgegeven e-mailadres.

Meer weten over Kwik?

Kwik is meer dan alleen een app: het is een hulpmiddel om het gesprek te faciliteren binnen teams, tussen leidinggevende en medewerker, én op managementniveau. Wij zien bij organisaties die Kwik gebruiken dat het helpt om afspraken te maken over de frequentie van het invullen en het bespreken van de app. Om zorg te dragen voor een effectieve inzet van het instrument, bieden wij volledige ondersteuning bij de implementatie. We bedenken een plan om het in uw organisatie te integreren en verzorgen desgewenst trainingen, voorlichting en rapportage. Wij denken graag met u mee!