De maatschappelijke Business Case Het samengaan van economisch en maatschappelijk nut

De maatschappelijke Business Case

In oktober vond in Utrecht de intervisiebijeenkomst ‘Uw organisatie onder de loep met de maatschappelijke Business Case’ plaats. Dat de resultaten en effecten van zorg en welzijn een steeds prominentere plek krijgen binnen de hedendaagse maatschappij, bleek uit de hoge opkomst en grote diversiteit aan deelnemers. Vanuit verschillende invalshoeken werden zij dan ook bijgepraat over de terminologie die de analysemethode rijk is, om vervolgens zelf aan de slag te gaan met voorbeelden uit de praktijk.

Waarden en effecten tastbaar maken voor klant en maatschappij? Hoe kan die meerwaarde gemeten én breed ingezet worden? Wat is hierin een goede balans (kwalitatief vs. kwantitatief)? Aan het begin van de workshop waren er bij de deelnemers veel herkenningspunten en vragen die met regelmaat opspelen binnen de eigen organisatie. Na de plenaire inleiding, waarin vooral de waarom-vraag en doelen van de mBC werden besproken, zette Willem Rutgers (directeur Participe Advies) de belangrijkste termen van de mBC uiteen. Hij besprak hierbij de diversiteit in onderzoeksmethodes en het model dat Participe Advies hieruit heeft weten te destilleren: het gebruik maken van principes uit het Canvas Business Model (voor het business model en de organisatorische case) en de SROI-analyse (Social Return On Investment: voor de maatschappelijke case).

Participe Alphen

Gastspreker Else Leih, directeur van Participe Alphen a/d Rijn, wist vervolgens met haar presentatie een perfecte vertaalslag te maken naar de praktijk. Zij liet aan de hand van haar organisatie zien hoe met kritieke succesfactoren bovengemiddelde resultaten bereikt kunnen worden. Met een sterke visie, ondernemerschap, samenwerking en aansluiting bij de werkelijke vraag van de klant, heeft Participe Alphen de mBC doorgevoerd in veel verschillende domeinen en hiermee zichtbare (financiële) resultaten geboekt.

Aan de slag!

Na een goede theoretische basis was het de beurt aan de deelnemers om zelf aan de slag te gaan. Zij konden kiezen of zij met het Canvas Business Model of met de SROI analyse gingen werken. Beide groepen hadden hetzelfde uitgangspunt: ‘welzijn voorkomt zorg’ als oplossing voor het probleem ‘medicalisering van de maatschappij’. Deelnemers uit de SROI-groep bedachten (nieuwe) methodes waarmee de vooraf opgestelde hypotheses onderzocht konden worden. Enkele voorbeelden hiervan waren:

  • Klantverhalen waarin (het effect van) welzijn de uiteindelijke zorgbehandeling voorkomt.
  • Interviews met stakeholders waarin wordt bevraagd of er minder zorg en/of verlichting wordt ervaren.
  • Cliënttevredenheidsonderzoeken en de inzet van ervaringsdeskundigen, omdat zij vaak een andere snaar weten te raken dan standaard vragenlijsten.

In de Canvas Business Model-groep werd onderling gekeken welke facetten je moet doorlopen om een scherp beeld te krijgen van je organisatie en de waarde die jij als organisatie biedt. Men concludeerde al snel dat maatschappelijk resultaat behalen in de meeste gevallen niet iets wat je alleen doet, maar juist samen met ander partners. De centrale vraag is hierbij: ‘wie zijn deze partners en hoe kijken zij naar jouw organisatie?’ Door op deze manier naar je organisatie te kijken, kwamen deelnemers tot inzichten en ideeën om mee te nemen naar de eigen praktijk.

Na afloop van de bijeenkomst werden de deelnemers plenair bevraagd over hun bevindingen. De consensus: ‘een inspireerde sessie waar we concreet mee aan de slag kunnen’. We bedanken alle deelnemers voor hun inzet en interesse!