De Kwaliteitskeuken: het receptenboek voor kwaliteitszorg

De Kwaliteitskeuken: het receptenboek voor kwaliteitszorg

De zorg verandert. Door de grootschalige hervormingen moeten we meer met minder doen. Dat vraagt om ‘anders met minder’ en meer sturen op resultaten. Daarom is juist nu een goed moment om eens kritisch te kijken hoe we kwaliteit weer van deze tijd kunnen maken. Maar hoe doe je dat?

Om antwoord te geven op deze complexe vraag, heeft Q-Consult Zorg “De Kwaliteitskeuken” opgezet. De Kwaliteitskeuken geeft inspiratie en praktische handvatten om kwaliteit weer van deze tijd te maken. Vanuit de overtuiging dat kwaliteit niet in systemen en regels zit, maar in de mens. Wij geloven dat kwaliteit in talentvolle en professionele medewerkers en in de directe relatie met de cliënt zit.

Receptenboek

Vanuit De Kwaliteitskeuken ontwikkelden wij voor u een receptenboek. Dit boek bevat overzichtelijke en korte recepten voor hernieuwing van kwaliteitszorg en het centraal stellen van uw cliënt. Elk recept behandelt een thema en samengevoegd vormen deze recepten een overzichtelijk boekje vol ideeën, methoden en zienswijzen die je inspireren om zelf met hernieuwde kwaliteitszorg aan de slag te gaan.

Wil je het receptenboek graag ontvangen? Mail dan jouw gegevens naar ons.

Meld je ook aan voor de LinkedIngroep De Kwaliteitskeuken. We nodigen je graag uit daar jouw input en reactie te geven. Want kwaliteit is geen statisch geheel, maar blijft continu in ontwikkeling. We zijn dan ook altijd op zoek naar nieuwe ingrediënten of variatietips. Ook organiseren wij vanuit De Kwaliteitskeuken inspiratiebijeenkomsten en trainingen.

Recept 1: 'Wat is de smaak van onze organisatie?'

Dit recept is een inleiding op de Kwaliteitskeuken. Voordat je kunt kiezen welke kwaliteitszorg in deze tijd het beste bij jou past, is het belangrijk stil te staan bij de smaak van uw organisatie. Het resultaat: een Kwaliteitswijzer voor je organisatie. Een model dat de basis vormt om je kwaliteitszorg in samenhang opnieuw handen en voeten te geven en naar jouw organisatie te vertalen.

Recept 2: 'Wat wil de cliënt?'

Ieder mens is uniek en heeft andere wensen en behoeften. Wat voor de ene cliënt een delicatesse is, kan voor een andere cliënt een smakeloze maaltijd zijn. Kwaliteit is erop gericht om een goed en passend antwoord te kunnen geven op hetgeen de cliënt vraagt. In een organisatie die erin slaagt om de cliënt echt centraal te stellen, stuurt de wens van de cliënt de activiteiten van de professionals. Faciliteiten en systemen ondersteunen dit proces.

Recept 3: 'Welke rol hebben onze professionals?'

In een organisatie waarin kwaliteit voorop staat, hebben professionals en cliënten de regie. Enthousiaste professionals, die vanuit hun intrinsieke motivatie doen waar zij goed in zijn: zorgen voor de cliënt. Betrokken professionals, die de organisatiebelangen kennen en die in balans brengen met de zorg voor de cliënt. Een succesvolle organisatie maakt dit mogelijk, door leiderschap, organisatieinrichting, heldere verantwoordelijkheden en niet op de laatste plaats een heldere, doorleefde visie.

Recept 4: 'Hoe meten we praktisch onze resultaten?'

Alles is op een bepaalde manier meetbaar. De kracht zit hem in de juiste dingen meten. Wanneer meetresultaten daadwerkelijk iets zeggen over het behaalde resultaat en antwoord geven op geformuleerde doelstelling(en), dragen ze bij aan gemotiveerde werknemers en tevreden cliënten. Je kunt dan gericht verbeteren. Daarbij vraagt de zorgmarkt meer en meer om aantoonbaar resultaat, als bewijs voor goede zorg- en dienstverlening. Hiermee onderscheid je je van jouw buurinstellingen.

Recept 5: 'Hoe faciliteren we verbetering?'

Verbeteren is meer dan ‘droog’ de PDCA volgen. Echt blijvend resultaat bereik je door het samen te doen: samen verbeteringen zien, samen waarde toevoegen aan processen en activiteiten en daarmee samen werken aan kwaliteit. Een organisatiecultuur waarin continu verbeteren onderdeel is van het werk en binnen de hele organisatie medewerkers, ook op eigen initiatief, continu werken aan kleine en grote verbeteringen.

Recept 6: 'Hoe beheersen we onze processen?'

Dit recept beschrijft hoe we de werelden van grip en loslaten bij elkaar kunnen brengen. Het doel? Een organisatie die vanuit visie stuurt op doelen en voortdurend een balans zoekt in loslaten waar het kan en kaders stellen en het beheersen van risico’s waar het moet.

Recept 7: 'Hoe en aan wie leggen wij verantwoording af?'

Door de ontwikkelingen in de afgelopen jaren is het steeds belangrijker je organisatie goed op de kaart te zetten en je te onderscheiden van andere aanbieders. Dit recept gaat over een stevige interne en externe profilering en een voor jouw organisatie passende en overzichtelijke manier van verantwoording naar externe partijen. Hoe brengt jij jouw identiteit in beeld? En hoe neem je een helder standpunt in over hoe je je in de keten positioneert?

Recept 8: 'Wat is het belang van leiderschap?'

Kwaliteit ontstaat in het primair proces, leiderschap zorgt dat kwaliteit ‘doen’ ook daadwerkelijk mogelijk is en ‘gedaan wordt’. Het nieuwe kwaliteitsdenken is een verandering in de bestaande opvattingen. Leiderschap is nodig voor het stimuleren, waarmaken en doormaken van de verandering. Leiderschap dat aansluit bij deze 'reis’, leiders die het lef hebben het anders te doen en risico’s te nemen (in het belang van de cliënt en professional) én daarvoor gaan staan.

Geïnteresseerd?

Ben je geïnteresseerd in het receptenboek? Download de losse recepten of mail ons om het gehele receptenboek in PDF te ontvangen.