Verder aan de slag met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg!

Verder aan de slag met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg!

Afgelopen januari is het vastgestelde Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg als standaard opgenomen in het Register van Zorginstituut Nederland. Dit betekent dat u als zorgorganisatie voor 2017 en 2018 een aantal opdrachten heeft gekregen om samen met uw medewerkers de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Het afgelopen jaar heeft u hier een eerste start mee gemaakt, maar hoe nu verder?

De komende periode staat in het teken van de vereisten rondom de implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem, de cliëntraadpleging en het kwaliteitsverslag. Met andere woorden: Kwaliteit doen! Maar…

  • Hoe kunt u de borging van kwaliteitsprojecten het best aanpakken?
  • Hoe maakt u kwaliteit meer van de medewerkers zelf in plaats van de beleidsmakers?
  • Hoe gaat u om met weerstand en problemen in het team?

Vanuit de Kwaliteitskeuken schiet Q-Consult Zorg met praktische recepten te hulp. Zoals u van ons gewend bent, helpen wij u met de vertaling van het kwaliteitskader (‘WAT’) naar uw cliënt en uw bedrijfsvoering in de dagelijkse praktijk (‘HOE’). Tijdens de intervisiebijeenkomst zullen we allerlei oefeningen en creatieve werkvormen aandragen rondom het verbeteren van de kennis, vaardigheden en teamontwikkeling om kwaliteit meer onder de aandacht te brengen én te borgen bij uw medewerkers.

Meer weten? Kom dan naar de intervisiebijeenkomst op donderdag 18 januari 2018.