Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

Nederland heeft het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg opgenomen in het register voor kwaliteitsstandaarden. Door de opname in het register is het kader nu een veldnorm, waardoor het geldt als leidend principe voor het zorginkoopbeleid 2018 en het toezicht door de IGZ.

4 bouwstenen

Het kader bevat vier bouwstenen. De eerste bouwsteen heeft betrekking op het zorgproces rond de individuele cliënt. De tweede bouwsteen staat voor de cliëntervaringen, de derde voor zelfreflectie in teams, waarbij wordt nagegaan of op basis van de eerste bouwstenen nog verder verbeterd kan worden. Vervolgens wordt de opbrengst in een bondig kwaliteitsrapport beschreven. Dit rapport is de vierde bouwsteen.

Q-Consult Zorg biedt ondersteuning op alle bouwstenen
Zoals u ziet in onderstaand doorklikbaar document kunnen wij ondersteuning bieden op elke bouwsteen. Zo kunt u stapsgewijs invulling geven aan het kwaliteitskader voor de Gehandicaptenzorg.

  • Download 4 bouwstenen Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg