Voldoet u al aan de kwaliteitseisen Sociaal Domein? De kwaliteitscheck geeft u inzicht!

Voldoet u al aan de kwaliteitseisen Sociaal Domein?

Gaat uw gemeente al het gesprek met u aan over de kwaliteit van de geleverde zorg in het sociaal domein? En wilt u het liever hebben over hoe u in de praktijk kwaliteit levert, in plaats van over ‘afvinklijstjes’ en verslagen? In dit artikel leest u wat de Kwaliteitsaanpak Opvang en Bescherming inhoudt en bieden we u middels een gratis kwaliteitscheck de mogelijkheid zelf te kijken in hoeverre u al aan de kwaliteitseisen voldoet. De handreikingen met kwaliteitseisen die Q-Consult Zorg in opdracht van de VNG onlangs schreef, ondersteunen u bij het vormgeven van deze nieuwe kijk op kwaliteit in het sociaal domein.

Online kwaliteitscheck

Op onze website kunt u gratis een vereenvoudigde kwaliteitscheck doen. Deze check bestaat uit een aantal stellingen en geeft per onderdeel (cliënt centraal, passende effectieve ondersteuning, randvoorwaarden) weer in hoeverre uw organisatie voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Na het invullen van de test ontvangt u van ons een visuele weergave van waar u staat, met hierbij een persoonlijke toelichting. Ga naar de online test.

De kwaliteitskeuken

De vraag hoe en aan wie zorgorganisaties verantwoording afleggen, maakt onderdeel uit van ‘De Kwaliteitskeuken’ van Q-Consult Zorg. In het receptenboek van de Kwaliteitskeuken, geven wij u het recept voor goede kwaliteitszorg. Klik hier voor meer informatie over de Kwaliteitskeuken.