Kenniskring Value-Based Health Care

Meld u aan voor de kenniskring VBHC!

In de theorie van Porter is het prachtig beschreven: Value-Based Health Care en de waarde die het toevoegt voor de burger, cliënt of patiënt. Maar hoe doe je dit concreet? We zien dat verschillende zorgaanbieders zoekende zijn hoe VBHC in de praktijk toe te passen is. De ene zorgorganisatie worstelt met het zichtbaar maken van resultaten, de andere met het definiëren van doelgroepen en de volgende met het creëren van draagvlak tussen verschillende partijen. Om hier samen over in gesprek te gaan organiseren we per september de kenniskring ‘VBHC in de praktijk’.

Per september starten we met de Kenniskring ‘VBHC in de praktijk’. We dagen u uit om hier aan mee te doen! Bent u verantwoordelijk binnen uw organisatie voor een project gericht op VBHC? En daarbij zoekende hoe dit vervolgens toepast kan worden in de praktijk? Wilt u graag informatie brengen en halen? Meld u dan nu aan voor onze kenniskring. Het doel van deze sessies (1 keer per 2 maanden) is om met een select aantal zorgorganisaties (sector breed) themagericht te spreken over de uitdagingen, de successen en vervolgens ook de knelpunten en met elkaar oplossingen te bedenken. Daarbij is het de bedoeling om, indien mogelijk, een themagerichte spreker uit te nodigen en ook inspiratie op te doen over mogelijkheden in de praktijk.

Wij stellen hiervoor kosteloos 10 plaatsen ter beschikking. Wilt u graag deelnemen vanaf het najaar? Meld u dan nu aan bij karin.de.booij@qconsultzorg.nl en motiveer waarom u een plek verdient in deze kenniskring. Hopelijk tot snel!