Uitnodiging intervisiebijeenkomst Samen Beslissen

Uitnodiging intervisiebijeenkomst Samen Beslissen

Samen Beslissen houdt in dat de patiënt sámen met de zorgverlener beslist over welke zorg of behandeling het best past in diens individuele situatie. Deze bewuste keuze zorgt ervoor dat patiënten die zorg krijgen waar ze echt behoefte aan hebben en waar ze zelf achter staan. Samen Beslissen draagt hiermee bij aan doelmatige zorg en leidt tot de juiste zorg op de juiste plek. Maar, hoe is Samen Beslissen structureel toe te passen? Daar staan we tijdens de intervisiebijeenkomst van 1 september samen bij stil!

Voor deze bijeenkomst hebben we twee sprekers uitgenodigd: 

  • Petran Geurts, organisatieadviseur bij de Rivas Zorggroep
    Petran zal ons meer vertellen over de ervaringen en lessons learned met Samen Beslissen in het ziekenhuis en in de regio. Lees hier alvast meer over de deelname aan het ZiNL project: transmuraal samen beslissen.
  • Dayenne Zwaagman, communicatieadviseur bij Amsterdam UMC
    Dayenne zal ons aan de hand van concrete voorbeelden vertellen over Samen Beslissen bij de huisarts en medisch specialist.

Ook zullen collega's van Q-Consult en PATIENT+ met de deelnemers in gesprek gaan over Samen Beslissen en regiovorming.

Je bent van harte uitgenodigd om bij deze intervisiebijeenkomst aanwezig te zijn. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.