Intervisie 'Ontwikkelingen in de crisisdienst': 8 tips

Intervisie 'Ontwikkelingen in de crisisdienst': 8 tips

Gemeenten en zorgaanbieders onderzoeken hoe zij de crisisdienst(en) in hun regio kunnen vormgeven. Aanleiding voor Q-Consult Zorg om een intervisiebijeenkomst te organiseren. Met de ruim 30 deelnemers is intensief gediscussieerd over de laatste ontwikkelingen en hoe te komen tot een integrale crisisdienst. Benieuwd naar de uitkomsten? We zetten de acht belangrijkste tips op een rij:

  1. Kom tot een duidelijke definiëring van ‘crisis’ en ‘crisisdienst’. Stel deze definities met de samenwerkingspartners gezamenlijk vast. Het moet vooral duidelijk zijn wanneer een crisisdienst inspringt en wanneer een situatie overgelaten kan worden aan bijvoorbeeld de ambulante spoedhulp of de reguliere dienst van een zorginstelling.
  2. Ontwikkel de crisisdienst vanuit het perspectief van de klant. De crisisdiensten in de regio zijn veelal vanuit oude structuren georganiseerd. Dit betekent dat de crisissituaties vaak benaderd worden vanuit de bestaande structuren in plaats van uit de zorgvraag van de klant. Het moet voor de klant in een crisissituatie niet uitmaken welke organisatie de zorg levert, áls de zorg maar geleverd wordt. Analyseer welke meerwaarde een meer integrale en brede crisisdienst heeft in uw regio voor de klant én de afzonderlijke organisaties. Per regio kan dit leiden tot verschillende uitkomsten.
  3. Maak bindende samenwerkingsafspraken met betrokken partners. Het functioneren van een integrale crisisdienst valt of staat bij duidelijke, bindende samenwerkingsafspraken. Aan de ene kant betreft dit (praktische) afspraken tussen partijen die samen een crisisdienst inrichten, en aan de andere kant (financiële) afspraken met betrokken partijen zoals de gemeenten, verwijzers en instellingen die opvolging geven aan de crisisinterventie.
  4. Maak afspraken over de financiering van crisissen van burgers die niet in de gemeenten wonen. In de praktijk merken crisisdiensten dat het woonplaatsbeginsel tot problemen leidt met betrekking tot de financiering. Idealiter zouden crisisdiensten dan ongeacht de woonplaats van een cliënt hulp kunnen verlenen zonder bang te hoeven zijn voor de financiële consequenties van deze hulpverlening. De zorg van de klant moet hierbij voorop staan. De financiële afwikkeling komt later.
  5. Maak jezelf bekend bij de verwijzers. Politie, ziekenhuizen, huisartsen etc. moeten weten waar ze terecht kunnen wanneer zij een crisis aantreffen. Dit versterkt de zichtbaarheid en bekendheid van de crisisdienst en bevordert de integrale samenwerking binnen de zorgverlening aan de klant.
  6. Maak afspraken met partners over vervolghulpverlening. Uitstroom na een crisissituatie moet goed geregeld en beschikbaar zijn. Denk hierbij ook aan crisisbedden bij (Jeugd-)GGZ, jeugdzorg en maatschappelijke- en vrouwenopvang. Dit kan mogelijk nieuwe crisissituaties in de nabije toekomst voorkomen.
  7. Verzeker je van de benodigde capaciteit om crisissen binnen én buiten kantooruren aan te kunnen. Crisisdiensten zijn na kantoortijd veelal minder bereikbaar, terwijl juist net na kantoortijd er sprake is van een ‘spitsuur’. Landelijk wordt gezien dat de kantoortijden van crisisdiensten uitbreiden van 17:00u naar 20:00u of zelfs 22:00u. Verruimde openingstijden of flexibele werktijden van personeel kunnen hier uitkomst bieden.
  8. Ontwikkel de crisisdienst in stappen. Het is niet noodzakelijk om binnen korte tijd een integrale crisisdienst van 0 tot 100 jaar te realiseren. Een stapsgewijze aanpak kan veel voordelen hebben. Men kan bijvoorbeeld beginnen met een integrale crisisdienst van 0 tot 18 (of tot 23) jaar. Van hieruit kan desgewenst de crisisdienst verder uitgebreid worden vanuit een stevige basis en ‘lessons learned’.

We willen graag onze dank uiten voor de grote opkomst bij de intervisiebijeenkomst op 27 maart jl. en de enthousiaste deelname aan de verscheidene discussies gedurende de avond.

Is úw Crisisdienst in balans?

Q-Consult Zorg gelooft dat een optimale aansluiting tussen primaire en ondersteunende processen essentieel is om als organisatie in balans te zijn. Dit betekent dat de strategie van uw organisatie, het gedrag van medewerkers, klanten en stakeholders en alle processen in uw crisisdienst op elkaar afgestemd dienen te zijn. Wilt u van gedachten wisselen over in hoeverre uw crisisdienst in balans is? Neem dan contact op met onderstaande consultant(s).