Inkoopeisen wijkverpleging en wondzorg 2019

Inkoopeisen wijkverpleging en wondzorg 2019

De zorgcontractering gaat weer van start. Daarom presenteren wij een overzicht van alle inkoopeisen die zorgverzekeraars stellen aan wijkverpleging en wondzorg voor 2019. Het overzicht bevat de inkoopvoorwaarden van zorgverzekeraars Menzis, CZ, VGZ, ASR-DSW-Ditzo, Zilveren Kruis-Achmea, ZZ-ONVZ-ENO en IptiQ – Caresq. In het overzicht ziet u per zorgverzekeraar precies welke eisen er op de diverse onderdelen worden gesteld. Hierbij is aandacht voor thema’s als palliatief terminale zorg, dementiezorg, wondzorg en onplanbare zorg. Daarnaast is er specifiek aandacht voor nieuwe zorgaanbieders en ZZP-ers.

Planning en deadlines (nieuwe) zorgaanbieders
In de inkoopeisen is een overzicht opgenomen van alle inschrijfeisen en deadlines in aanloop naar de contractering voor 2019. Hierbij is speciaal aandacht voor nieuwe zorgaanbieders zodat het duidelijk is welke stappen u moet nemen om bij een nieuwe zorgverzekeraar te contracteren. Let op: de eerste deadlines zijn al op 1 juni 2018!

Voor wie is dit handig?
Bent u medewerker zorgcontractering? Dan kan dit overzicht u helpen om te zien met welke zorgverzekeraar u in zee wilt gaan, welke eisen hieraan verbonden zijn en wat u moet doen om u als nieuwe zorgaanbieder aan te melden bij de zorgverzekeraar. Bent u kwaliteitsadviseur? Gebruik dit document om te achterhalen of u voldoet aan de kwaliteitseisen die zorgverzekeraars stellen. Werkt u op de zorgadministratie? Kijk dan welke impact deze eisen hebben op uw (administratieve) processen.

  • Download Wijkverpleging 2019 - planning zorgcontracten
  • Download Wijkverpleging 2019 - overzicht inkoopeisen
  • Disclaimer
    Dit overzicht is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Echter, Q-Consult Zorg kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. Derhalve kunnen aan de inhoud van deze rapportage dan ook geen rechten worden ontleend en aanvaardt Q-Consult Zorg geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze rapportage.