Inkoopeisen Geriatrische Revalidatiezorg 2019

Inkoopeisen Geriatrische Revalidatiezorg 2019

Eerder presenteerden wij een overzicht van alle inkoopeisen die zorgverzekeraars stellen aan wijkverpleging en wondzorg voor 2019. Ter aanvulling publiceren wij ook de inkoopeisen specifiek voor Geriatrische Revalidatiezorg voor 2019.

Het overzicht bevat de inkoopeisen van zorgverzekeraars Menzis, CZ, VGZ, ASR-DSW-Ditzo, Zilveren Kruis-Achmea en ZZ-ONVZ-ENO. In het overzicht ziet u precies per zorgverzekeraar welke eisen er op de diverse onderdelen worden gesteld. Hierbij is aandacht voor de thema’s als wet- en regelgeving, toezicht, beleid, administratie, kwaliteit, samenwerking, klanttevredenheid, deskundigheidsniveau en beschikbaarheid.

  • Download Download het overzicht inkoopeisen Geriatrische Revalidatiezorg 2019
  • Voor wie is dit handig?
    Bent u kwaliteitsadviseur? Gebruik dit document om te achterhalen of u voldoet aan de kwaliteitseisen die zorgverzekeraars stellen. Werkt u op de zorgadministratie? Kijk dan welke impact deze eisen hebben op uw (administratieve) processen. Bent u medewerker zorgcontractering? Dan bent u vast al op de hoogte van de laatste inkoopeisen, maar kunt  u dit overzicht alsnog gebruiken voor de interne communicatie over de (wijzigingen) in de inkoopeisen voor de GRZ en de implementatie hiervan in uw organisatie.

    Tip: Gebruik dit overzicht niet alleen als checklist, maar vooral als leidraad om met elkaar in gesprek te gaan over de zorgcontractering!