Horizontaal Toezicht: waar staat u?

Horizontaal Toezicht: waar staat u?

Met het uitspreken van de landelijke ambitie door de voorzitters van de NVZ, ZN en NFU op het landelijke congres, is het startsein gegeven voor de uitrol van Horizontaal Toezicht. Veel ziekenhuizen inventariseren nu hoe en wanneer zij gaan starten met de implementatie en bevinden zich daarmee in de gedefinieerde verkenningsfase.

Om u houvast te bieden ontwikkelden wij een handig overzicht met de concrete acties en mijlpalen per fase. In de eerste fase is het belangrijk dat uw organisatie voldoende gemotiveerd is om te starten met Horizontaal Toezicht. Wilt u weten hoe uw organisatie er nu voor staat? Dan kunnen wij een verkenningssessie met belanghebbenden organiseren of u maakt gebruik van de Quickscan.

Meer weten over de knelpunten bij Horizontaal Toezicht? Q-Consult Zorg presenteert de uitkomsten van haar onderzoek.