Horizontaal Toezicht: ook voor de GGZ-sector?

Horizontaal Toezicht zorg: ook voor de GGZ-sector?

Op 12 april is met het landelijke congres, het officiële startsein gegeven voor de uitrol van Horizontaal Toezicht in de ziekenhuiszorg. Daarnaast zijn op 21 maart de producten van Horizontaal Toezicht officieel gepubliceerd. Met ondersteuning van deze producten kunnen ziekenhuizen stappen gaan zetten richting Horizontaal Toezicht. Hoe kunt u deze producten toepassen binnen uw GGZ-organisatie?

Voor u als GGZ-organisatie bieden deze producten praktische handvatten om de eerste stappen richting procesverantwoording te zetten en hiermee alvast voor te sorteren op Horizontaal Toezicht. Zo kunt u de volgende stappen al nemen binnen uw organisatie:

  • Het in kaart brengen van de huidige situatie en verbeterpunten.
  • Het in kaart brengen en beschrijven van uw registratie- en declaratieprocessen.
  • Opstellen van risicomatrixen en daarbij passende beheersmaatregelen.

Q-Consult Zorg kan u daarbij ondersteunen. Wilt u weten hoe uw organisatie nu scoort op het instapmodel en welke verbeterstappen u kunt nemen? Wij bieden u vrijblijvend de Quickscan Horizontaal Toezicht aan met als resultaat een persoonlijke rapportage die we komen toelichten.