Hoe krijgt u correcte bronregistratie en beheersmaatregelen in uw organisatie ingebed?

Hoe krijgt u correcte bronregistratie en beheersmaatregelen in uw organisatie ingebed?

Hoe zorgt u er als zorgprofessional voor dat de stap van corrigeren achteraf, naar het verbeterproces van Horizontaal Toezicht gemaakt wordt? Het verbeterproces bestaat onder andere uit stimuleren van correcte bronregistratie, risico’s in kaart brengen, beheersmaatregelen opstellen en blijven verbeteren. Voor veel zorgorganisaties is het de uitdaging dit ingebed te krijgen in de organisatie. Hoe kan tooling daarbij ondersteunen?

Van correcties naar verbeteren
Tooling maakt het uitvoeren van gerichte, dagelijkse controles op de registratie mogelijk. Doordat er zo dicht mogelijk na bronregistratie gecontroleerd wordt, kan er ook snel corrigeert worden. Bovendien geven de controles informatie over de risico’s in registratie- en declaratieprocessen. Hierdoor houdt u niet alleen zicht op de risico’s, maar heeft u ook zicht op de verbeteringen in registratie. Erg handig dus!

Welke tools er voor deze controles gebruikt worden, is uiteenlopend. Het Laurentius Ziekenhuis gebruikt onder andere Casemix Correct om deze controles op de bronregistratie uit te voeren, met een type 1 verklaring als resultaat. Casemix Correct is een door Casemix (onderdeel van CQT Zorg & Gezondheid) ontwikkelde tool die de gebruiker ondersteunt om correcties door te voeren en hiermee grip te houden op de registratie. De tooling bevat meer dan 250 controles die verschillende gebieden in de bronregistratie controleren.

Monitoren met managementinformatie
Een belangrijke voorwaarde voor Horizontaal Toezicht is dat zekerheid wordt gegeven aan de zorgverzekeraar dat de beheersmaatregelen werken. De managementinformatie uit Casemix Correct levert hier een belangrijke bijdrage aan. Met behulp van dashboards verkrijgt u inzicht in de stand van zaken van de bronregistratie waarmee het proces van correcties wordt gemonitord.

Hoe ziet die managementinformatie er uit? U kunt dagelijks, per week en per maand de in- en uitstroom op de door u geselecteerde controles inzien. Dit kan gespecificeerd worden tot aan het specialisme, handreiking-controlepunten en de specialist. Zo krijgt u per groep de juiste informatie over de registratie aan de bron.

Wilt u meer weten over het gebruik van Casemix Correct en hoe Casemix Correct ondersteunt bij Horizontaal Toezicht? Neem dan contact op met onderstaande consultants.